Úřady nařízený dlouhodobý půst pro všechny

původně vyšlo: Šťastný domov 1916, autor neuveden.
První světová válka přinášela omezení i do běžného života. Jedním z nich byly nařízené postní dny válečné, které zakazovaly konzumovat a kupovat maso. Více v článku z roku 1916.


Postní dny válečné.

Mnohým hospodyním není stále dosti jasno, co a kdy smí se v domácí kuchyni připraviti a při domácím stole požívati.

Zákonitě nařízeného obmezení není v neděli, v úterý a ve čtvrtek. V obchodech a živnostech smí se maso všechno prodávati jen v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

Úplné postní dny válečné jsou pondělí a pátek, v tyto dny nesmí se připravovati a požívati žádné maso; je však přípustno požívati jiné masité výrobky, které sestávají z krve, jater, plic ve spojení s kroupami, rýží, moukou, chlebem a p., tedy jsou přípustny jaternice, jelita, krevní cerveláty a játrové salámy a paštiky, sekaniny z plic a p., kromě toho i ryby.

Středa je jen částečným dnem postním. Toho dne smí se požívati kromě masitých výrobků výše uvedených také maso skopové.

Sobota není sice postním dnem v pravém smyslu slova, neboť možno toho dne požívati všecky druhy masa — ale jak maso, tak i všecky jiné potraviny bez omastku.

To platí u nás pro zdravé i nemocné. Jen v nemocnicích se u nemocných nebéře ohled na tato ustanovení, ale pro nemocné v domácnosti ošetřované nebylo vydáno žádné ochranné nařízení. A přece jak těžko si lze představiti nemocné po přestálém tyfu, diabetiky nebo souchotináře bez masité stravy třeba jen po dva dny v týdnu.

Jen pro diabetiky, souchotináře a p. těžce nemocné je ustanoveno, že může jim býti zvýšena na lístku výkazním dávka tuková (politickým úřadem na základě vysvědčení lékařského), ač ovšem jim nemůže býti zajištěno, že ji také dostanou a smějí požívati v sobotu.

Pro příslušníky římsko-katolického vyznání, kteří zachovávají půst o církevních vigilních dnech, je dovoleno připustiti požívání masa ve dnech předcházejících. V nej bližší době je takovým dnem 22. prosinec. Jinak se zrušují postní dny obyčejné ve svátek, tak na př. i dne 25. prosince t. r.

Při vykonávaných prohlídkách domácností naskytují se jisté právnické a technické obtíže. Orgán prohlížející není ani oprávněn ani povinen jídlo ochutnati a zkoumati, a tak ovšem je mu těžko zjistiti, není-li ve středu zadělávané skopové vlastně zadělávané telecí nebo míchané maso a p. Podobně by musil užíti zcela mimořádných kroků, aby otevřel samovařič, který se může otevříti teprve za hodinu nebo za dvě.


Původní zdroj historického článku:
Šťastný domov 1916, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. října 2017


Diskuze k článku „Úřady nařízený dlouhodobý půst pro všechny“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.