Úřady nařízený dlouhodobý půst pro všechny

rubrika: historické články / recepty, vaření a jídlo, původně vyšlo: Šťastný domov 1916, autor neuveden.
První světová válka přinášela omezení i do běžného života. Jedním z nich byly nařízené postní dny válečné, které zakazovaly konzumovat a kupovat maso. Více v článku z roku 1916.
Následující text pochází z roku 1916

Postní dny válečné.

Mnohým hospodyním není stále dosti jasno, co a kdy smí se v domácí kuchyni připraviti a při domácím stole požívati.

Zákonitě nařízeného obmezení není v neděli, v úterý a ve čtvrtek. V obchodech a živnostech smí se maso všechno prodávati jen v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

Úplné postní dny válečné jsou pondělí a pátek, v tyto dny nesmí se připravovati a požívati žádné maso; je však přípustno požívati jiné masité výrobky, které sestávají z krve, jater, plic ve spojení s kroupami, rýží, moukou, chlebem a p., tedy jsou přípustny jaternice, jelita, krevní cerveláty a játrové salámy a paštiky, sekaniny z plic a p., kromě toho i ryby.

Středa je jen částečným dnem postním. Toho dne smí se požívati kromě masitých výrobků výše uvedených také maso skopové.

Sobota není sice postním dnem v pravém smyslu slova, neboť možno toho dne požívati všecky druhy masa — ale jak maso, tak i všecky jiné potraviny bez omastku.

To platí u nás pro zdravé i nemocné. Jen v nemocnicích se u nemocných nebéře ohled na tato ustanovení, ale pro nemocné v domácnosti ošetřované nebylo vydáno žádné ochranné nařízení. A přece jak těžko si lze představiti nemocné po přestálém tyfu, diabetiky nebo souchotináře bez masité stravy třeba jen po dva dny v týdnu.

Jen pro diabetiky, souchotináře a p. těžce nemocné je ustanoveno, že může jim býti zvýšena na lístku výkazním dávka tuková (politickým úřadem na základě vysvědčení lékařského), ač ovšem jim nemůže býti zajištěno, že ji také dostanou a smějí požívati v sobotu.

Pro příslušníky římsko-katolického vyznání, kteří zachovávají půst o církevních vigilních dnech, je dovoleno připustiti požívání masa ve dnech předcházejících. V nej bližší době je takovým dnem 22. prosinec. Jinak se zrušují postní dny obyčejné ve svátek, tak na př. i dne 25. prosince t. r.

Při vykonávaných prohlídkách domácností naskytují se jisté právnické a technické obtíže. Orgán prohlížející není ani oprávněn ani povinen jídlo ochutnati a zkoumati, a tak ovšem je mu těžko zjistiti, není-li ve středu zadělávané skopové vlastně zadělávané telecí nebo míchané maso a p. Podobně by musil užíti zcela mimořádných kroků, aby otevřel samovařič, který se může otevříti teprve za hodinu nebo za dvě.


Původní zdroj historického článku:
Šťastný domov 1916, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. října 2017


Diskuze k článku „Úřady nařízený dlouhodobý půst pro všechny“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.