Skládací most přes řeku

původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Chytré a velmi rychlé řešení pro překonávání potoků a menších řek suchou nohou představuje článek z roku 1900. Skládací most původně vznikl pro potřeby armády, uplatnění může najít ale i v řadě jiných situací.


Skladný a převozný most.

Na rychlém a bezpečném přechodu přes vodu závisí nezřídka celé bytí vojenské výpravy a zejména zdar jejích podniků. Proto jest hlavně vojenským kruhům nejvíce na tom záleženo, aby měly k disposici vhodné mosty, které by se jednak daly velmi snadno a rychle převážeti, jednak tak rychle zase zříditi, aby se tím co nejméně času ztrácelo.

Inženýr D. Doyen (Doa-jén) z Bruselu sestrojil pro menší přechody pěchoty takový skladný a převozný můstek, jenž všeobecnou pozornost budí.

Rozložen tvoří nejen klenbu přes vodu, nýbrž má také zatužovací zábradlí (obr. 1.); složen pak zaujímá prostor nepatrný a muže se pro snadnější převážení na káru montovati (obr. 2.).

Mostová konstrukce sestává z dřevěných latí, železným plechem okovaných, které jsou vespolek otáčivě tak spojeny, že se dají jako nůžky rozevírati. Po přechodu dá se most na druhou stranu vody přetáhnouti.

Této soustavy sestrojil inženýr Doyen tři velikosti. Nejmenší druh dá se na 6 m rozepnouti a nosí se na zádech. V belgickém vojsku jest zaveden hlavně pro vyzvědače a přední stráže. Hodí se však také pro výletníky a cestovatele.

Druhý model montován jest na dvojkolé káře ruční, jak na vyobrazení vidíme. Pomocí jeho lze překročiti prostor 10 m; hodí se pro létací a špižovací sbory.

Největší druh umístěn jest na voze čtyrkolém a převáží se potahem nebo motorem; má rozepnutí až do 18 m.

Podobné můstky mohou se stále umístiti buď u potoků, na kraji skalních skulin neb i ve vyšších patrech domů pro případ požáru. V době potřeby způsobí se natažením můstku komunikace, která se pak opětným složením zase přeruší, ač můstek na svém místě zůstane. Také při vystupování s lodí nebo při stoupání na ni může podobný můstek dobré služby prokazovati.

Zvláštní výhody takovéto konstrukce záležejí v tom, že můstek jest jednak velmi pohyblivým, dávaje se snadno na místo potřeby dopraviti, jednak že jest k užívání mnohem rychleji upraven, než kterýkoliv jiný druh přenosných můstkův. Sestrojení jeho jest pak tak prosté, že jej dovedný řemeslník zhotoviti může.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. října 2017


Diskuze k článku „Skládací most přes řeku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.