Hubnutí: zaručené návody na snížení váhy podle našich předků

původně vyšlo: Česká hospodyně 1911, autor neuveden.
Chcete zhubnout? Máme pro vás návod z roku 1911, podle kterého začátkem minulého století hubnuli naši pradědečkové a prababičky. Vyzkoušejte sami, zda vám tehdejší rady na snížení tělesné hmotnosti dokáží pomoci i dnes.


Odtučňovací léčení.

V mnichovském »Lékařském Týdenníku« mluví Dr. Bornstein o odtučňovacím léčení a odporuje tu mnohým zastaralým předsudkům.

Každé tělo zhubení, přijímá-li žaludek méně potravy, než ku zachování rovnováhy tělesné jest zapotřebí. Každé plus způsobuje přebývání a minus úbytek.

Přílišné tvoření tuku jest škodlivé a obtížné, neboť tuk musí býti spoluživen, aniž by nejmenší práce vykonával. K utvoření a zachování tuku slouží tuky, hydráty uhličité a bílkovina tehdáž, když svým spalováním ušetřeno jest tuku.

Odepřeme-li tělu tuků a hydrátů uhl., musí nezbytně nastati zhubnutí. Chce-li kdo zhubnouti, musí hladověti. Umění individualistického lékaře záleží tedy v tom, že předně toto hladovění činí pacientu snesitelnějším, a dále, že zabrání, aby na úbytku váhy těles, důležitý tělesný materiál: bílkovina a masové substance snad neparticipovaly.

Prvého dosáhne se požíváním pokrmů voluminesních, u nichž hledíme spíše na množství nežli na kvalitu, na př. černý chléb, čočka, brambory, zelenina, ovoce. Zvláště brambory jsou špatně posuzovány, neb vzdor tomu, že nasycují, nemají skoro žádné výživnosti.

Právě tak slabé polévky nevyživují a proto zakazovati požívání jich jest nesmyslem. Dietní jídelní lístek musí býti ohleduplný, neb každé mučení jest zbytečným a vzhledem k trvání škodlivým. Neoduvodněným jest tudíž omezení v pití vody. Jen houby nabubří vodou.

Chceme-li se v jídle omeziti, nečiňme toho v pití.

Máme tělo odtučňovati, nikoliv však odvodňovati a vysoušeti. Pivo, neobsahující výživných látek, odsuňme. Potřebno jest stoupání v požívání bílkoviny, ne však v podobě velkého množství masa, nýbrž v mléce a rostlinné bílkovině.

Doporučení hodným jest sýr. tvaroh a Sanatogen, Aleuron, Flasmon. Vedle diety působí blahodárně práce v různé podobě, jako chození. stoupání, jízda na kole, gymnastika, rozumí se, že se zřetelem ku síle organismu, a konečně teplé, studené, bahnité, parní a světelné lázně.

Koupele v Marianských Lázních jsou prospěšny v případě, kdy má býti fysicky spolupůsobeno a kde jest zapotřebí uzdravení střeva. Účelem odtučňovacího léčení jest zbavili člověka tuku, bez umenšení spotřeby bílkoviny, ba právě naopak nutno její požívání zvýšiti. Organismus musí znenáhla na proměnu potravy zvykati a proto výsledek nemůže býti docílen hned.

Rychlé odtučňovaní jest škodlivo a má za následek onemocnění. Rychle prováděné odtučňování zabilo i belgického krále Leopolda.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1911, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. srpna 2019


Diskuze k článku „Hubnutí: zaručené návody na snížení váhy podle našich předků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.