Mateřství před sto lety: čím a jak krmit novorozence

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Česká hospodyně 1911, autor neuveden.
Znamená křik novorozence vždy hlad? A jaké mu dávat jídlo? Odpovědi na tyto otázky si můžete přečíst v článku z roku 1911. Posuďte sami, jak se tehdejší rady ohledně péče o nejmenší děti liší od dnešních.
Následující text pochází z roku 1911

O výživě kojenců.

Nápadně veliká jest úmrtnost dítek novorozených. Ze 100 případův úmrtí více než polovina jsou kojenci.

Jednou ze hlavních toho příčin jsou mnohé choroby kojenců, jichžto původ dlužno hledati v nepřiměřené výživě v prvních dnech života dětského.

Často lze pozorovati, jakmile se děcko narodí a křičeti počne, že říkají: děcko má hlad, křičí hladem. Ihned proto dá se mu piškotek, cumlíček aneb i něco jiného, aby prý se nasytilo a umlklo. Toť veliká chyba a první prohřešení se jeví právě na dítěti. Dítě narozené přece hladu nemá a křičí proto, že poprvé počíná dýchati plícemi.

Dokud bylo v životě mateřském, dýchání a vyživování děcka dělo se prostřednictvím šňůry pupečně, která do těla jeho přiváděla krev, s krví potřebný k dýchání kyslík a dostatečné k výživě látky; upotřebené z těla zase odváděla.

Narozením děcka přestane tento způsob dýchání a vyživování a nastane jiný přirozený životu: 1. dýchání děje se plícemi, první vdechnutí podráždí a vyvolá křik; 2. výživa díti se bude tím, nač příroda sama ukázala a rodičku velemoudře přizpůsobila, totiž mlékem z prsu matčina.

Rozumně věru a účelně o to postaráno, aby každý útlý živočich v každé době svého vývoje měl, co nejspíše mu jde k duhu, co přirozené, nehledané a přiměřené jeho jemnému ústrojí.

Žaludek děcka novorozeného jest malý, v poloze dosud neustálený, svalstvo jeho stěn slabé a výkonu nepravidelného; žlázy ústrojí zažívacího, jež odměšují šťávy potřebné ku trávení potravy, jsou dosud úplně nevyvinuty, neboť mnohé z nich k dokonalému vývoji dospějí teprve v pozdních měsících.

Jestliže tedy děcku hned po jeho narození podáme potravu nevhodnou, piškoty, kaše krupičné, rohlíčky atd., nemůže toho stráviti a pro svůj vzrůst využitkovati: pokrm takový kvasí, dráždí zažívadla, podmiňuje onemocnění žaludku a střev. Děcko neprospívá, chudne a hubne a záhy umírá, nebo, přežije-li přece, živoří, stává se z něho neduživec, jenž dlouho nemůže zotaviť se a opozdí se ve vývoji.

Děcku novorozenému potravou jedině přiměřenou je potrava tekutá, takového složení, aby snadno mohla býti strávena a tedy pro vývoj děcka využitkována: toť výhradně mléko mateřské, jež bílkoviny a soli, potřebné k ustrojení těl, obsahuje v takovém poměru, že dokonale mohou býti spotřebovány od dětského ústroje zažívacího.

Nic tedy není rozumnějšího, nežli přirozené vyživování děcka kojením, které díti se bude buď matkou neb kojnou.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1911, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. července 2019


Diskuze k článku „Mateřství před sto lety: čím a jak krmit novorozence“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.