Podceňované nebezpečí: nákaza šířená ze starých knih a nutnost jejich dezinfekce

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1909, autor —ý.
Číst si staré knihy je skvělé, ale díky jejich neznámému původu s tím může být spojeno i zdravotní riziko. Článek z roku 1909 vám popíše jak možná nebezpečí spojená se staršími knihami, tak i zajímavý způsob jejich dezinfekce.
Následující text pochází z roku 1909

Desinfekce knih.

Asi před půl rokem pronikly do veřejnosti zprávy o úspěšných pokusech, týkajících se desinfekce knih, jež podnikl Marsoulan, člen pařížské městské rady, s přístroji vlastního vynálezu.

Připojená vyobrazení předvádějí oba přístroje a usnadňují pochopení, jak se s nimi zachází. Nežli přistoupíme k popisu přístrojů, připomeňme si důležitost otázky, o niž se jedná.

Nákaza knihami je věcí úplně dokázanou.

Kniha, která se povalovala v posteli nemocného, zejména spis potřísněný slinou souchotináře, stává se osudným přenášečem choroboplodných zárodků. Stálé kolování knih z ruky do ruky, jak půjčováním soukromým, tak i působením okružních čítáren a veřejných knihoven, staví z uvedené příčiny problém desnfekce knih na místo první důležitosti hygienické.

Problém ten však byl dlouho považován za neřešitelný a je tomu teprve nedávno, co se octl na cestě praktického uskutečnění, na niž jej zejména uvedly vynikající práce Francouzů Championnière-a a Berlioze.

Touž cestou jako oba jmenovaní badatelé dal se také Marsoulan, avšak snažil se hlavně překonati praktické obtíže možnému uskutečnění problému v cestu se stavící, totiž vysoký náklad na onu desinfekci.

Dlužno doznati, že se mu předsevzatý úkol znamenitě podařil, tak že lze doufati, že nový způsob desinfekce knih bude brzo zaveden v mnohých francouzských knihovnách i školách.

Marsoulanova desinfekce knih dělí se na dvě pracovní periody a vyžaduje dvou různých přístrojů.

První přístroj, který se jmenuje „batteuse“,*) sestává z rámu, na němž jsou upevněny svazky knih, a z mocného ventilátoru vyvinujícího proud vzduchu, který postupně převrací listy knihy, kdežto současně vývěva ssaje prach mezi listy obsažený a dopravuje jej do nádoby naplněné karbolovou vodou. Je to celkem čištění vyssáváním prachu, spojené s desinfekci produktu.

Druhý přístroj byl pojmenován „alvéole“*). Je to kovová klec o několika patrech, na jejichž stropech jsou na tyčích zavěšeny knihy pomocí svěradel tak, že se desky rozevřené knihy delší hranou dotýkají a vějířovitě rozevřené listy dolů visí.

Když je přístroj knihami naplněn, vsouvne se po kolejích do zvláštní sušárny, vytopené na 75° C, kdež se ponechá po dostatečně dlouhou dobu. Knihy vycházejí odtamtud čisté a úplně aseptické, tak že mohou být bez nej menšího nebezpečí nákazy dány opět do oběhu.

Popsané výkony nikterak papíru neškodí, jsou velmi levné a při tom účinné, tak že poskytují výsledek prakticky zcela uspokojivý. Postačí prostý pohled na připojené vyobrazení, abychom se přesvědčili, že Marsoulanova desinfekce knih není asi nákladná. Dva velmi prosté přístroje, s nimiž se zcela jednoduše zachází a jež proto vyžadují jen skrovný personál k obsluze, dostačí, aby v krátkém čase desinfikovaly veliký počet svazků.

Methoda Marsoulanova jest ostatně v podstatě jednoduchým provedením a rozšířením desinfekce knih podle způsobu Championnière-ova a Berliozova.

Kdežto však oba badatelé rozřešili problém jenom pro desinfekci malého počtu svazků po nemoci jediného člověka, rozřešil Marsoulan hromadnou desinfekci, a to, jak francouzské časopisy tvrdí, s velmi dobrým výsledkem.

*) battre — biti, tlouci; alvéolaire = voštinovitý.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1909, autor —ý.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. července 2019


Diskuze k článku „Podceňované nebezpečí: nákaza šířená ze starých knih a nutnost jejich dezinfekce“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.