Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Pitný režim: jakou vodu pít a jaké vodě se vyhýbat

původně vyšlo: Co nám nesvědčí 1886, autor Dr. Nemo.
Každý lékař jistě potvrdí, že pít v parném létě dostatek tekutin je zcela nezbytné pro zachování zdraví. Článek z roku 1886 vám poradí, jakou vodu pít a jaké vodě byste se naopak měli vyhýbat.


Voda.

Nesvědčí piti mnoho studené vody na jednou.

Praví-li starořecký básník Pindar, že voda jest nejlepším darem bohů, nemíní tím nikterak, že nemírné jí požívání bylo by tělu prospěšno. Dobrý doušek vody ve vhodný čas vždy ti poslouží, kdežto nemírným požíváním ochlazují se ústroje zažívací a ruší se trávení.

Nesvědčí piti vodu říčnou. Voda taková jest nasycena mnohými škodlivými látkami. Pohledni jen na vodu říčnou, jak jest kalná, přižloutlá, a dozajista nebudeš podkopávati své zdraví takovýmto nápojem. Voda říčná podporuje vývoj tak řečených bakterií, o nichžto jest v nejnovější době dokázáno, že jsou jedinou příčinou nemocí nakažlivých. V době, kde na všech stranách straší cholera, máš zdvojnásobiti péči o dobrou pitnou vodu.

Nesvědčí piti vodu pokaženou rozkladem a hnilobou látek ústrojných. Kde na blízku řeky pracuje mnoho továren, kde tudíž je mnoho odpadků, jež odvádějí se do vody, tam jest voda na dobro zkažená. Též stoka, ustí-li v řeku, otravuje vodu.

Nesvědčí tudíž také piti vodu ze studny, která se nalézá na blízku stok, žump, záchodů a podobných místností. Takováto voda jest pravým jedem neboť pomocí drobnohledu najdeš v ní miliony nepatrných zvířátek, jakož i mnoho látek hnijících, které jsou příčinou nebezpečných nemocí ústrojí lidského. Z té příčiny naše zdravotní policie dbá přísně toho, by místo pro odpadky a výkaly nenalézalo se na blízko studny.

Nesvědčí píti vodu příliš teplou neb studenou. Vystříhej se každé krajnosti pokud se týče teploty vody; nejlépe jest piti vodu pramenitou chladnosti přirozené, nikoli však ledem ochlazené.

Nesvědčí po rychlé chůzi neb tanci piti studenou vodu. Rychlé ochlazení škodlivě působí jak na žaludek, tak na průdušnice i plíce. Posečkej chvíli, až se ohladíš, neb pojez něco a pak teprve se napij.


Původní zdroj historického článku:
Co nám nesvědčí 1886, autor Dr. Nemo.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. června 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Novinka: kniha Bejvávalo

Kniha Bejvávalo Vám nabízí 111 zajímavých historických článků ze všech oborů, doplněných o původní fotografie, ilustrace, dobové reklamy a kreslené vtipy. K zakoupení v každém dobrém knihkupectví.
Debata k článku Pitný režim: jakou vodu pít a jaké vodě se vyhýbat


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: