Proč místo černé kávy pít zdravější sladovou kávu

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Česká hospodyně 1909, autor neuveden.
Máte rádi kávu? Historický článek z roku 1909 vás seznámí s jejím pěstování, zdravotními riziky její konzumace a zdravějšími alternativami klasické kávy.
Následující text pochází z roku 1909

Káva.

Mimo nápoje alkoholické je káva též zdraví nebezpečná. Dnešní nervosa mužů, žen i dítek pochází nejen z masa, alkoholu a nikotinu, nýbrž i ze zrnkové kávy.

Je povinností těch činitelů, kteří hlásají abstinenci alkoholických nápojů, by na tento „nevinný nápoj“ nezapoměli a poučovali o jeho škodlivosti.

Zrnková káva roste divoce do výše 9 m se stále zelenými listy, bílým květem a s purpurově červenými plody. Rozkošná to krása tropických krajin!

Žně konají se po několik měsíců, poněvadž má kávovník zralé a nezralé plody najednou; tyto jsou našim višním podobny. Plod má měkké maso, které se dá na slunci sušiti a pak se válcuje.

Zrnka, která se vyberou a suší, zasílají se jako hrubá káva do Evropy. Že se při tom konají různé manipulace, by ze špatné jakosti stala se dobrá, rozumí se samo sebou. Dobrá káva má barvu zelenou neb namodralou.

Z masa plodů dělají domorodci nápoj, který má výtečnou vůni. Též se z něho vyrábí tresť pro sladovou kávu, která se upotřebuje při pražení sladu, by týž dostal aroma pravé kávy.

Tato tresť je však neškodná. Vývoz kávy do Evropy stále stoupá ; jen Německo konsumuje ročně 153,480 000 kg v ceně 137,000.000 marků. V tomto množství kávy jest obsaženo dle vědy 2,307.600 kg jedu koffeinu. Komentář učiň si každý sám.

Káva v prvopočátcích uznávána byla jako lék; však nabyla takového rozsahu, že muselo býti učiněno opatření proti požívání kávy.

Však ani tresty ani daň tomu neodpomohly, neb lidstvo je divný tvor. Právě požívá to, co mu škodí. Třeba by to byla jeho záhuba.

Bylo též tvrzeno, že káva je živný nápoj, však prof. dr. Wirchov dokázal, že jest ono tvrzení mylné.

Do Německa se dostala káva r. 1573; však v Orientě byla již před tím jako nápoj známa.

Že káva zrnková je škodlivá, je dokázaná věc. Některé matky se diví, že jejich kojenec má špatný spánek; však nevědí, že jsou toho příčinou ony samy, neboť rády pijí kávu a tím podávají kojenci tento dráždící nápoj v mateřském mléce.

O černé kávě platí, že černá káva se pije, by se zabránilo spánku, však koná-li se to častěji, je to zdraví nebezpečno. Následky v podobě různých nemocí se záhy dostaví. Koffein při malé dávce 0,1—0,3 gr již účinkuje na mozek, při větší dávce 0,5—1 gr vyvolá třesení údů, dostaví se i závrať, zvracení atd.

Kávu pije boháč i chudý, a jest mnoho dělníků a hlavně dělnic, které si ráno berou kávu ssebou do práce na poledne a jsou toho názoru, že jim dodá síly, o pivě platí táž bajka, že je tekutým chlebem. Nebýt však v kávě mléka a k němu chléb, se špatnou by se potázali.

Je v zájmu všech, by rozhodně zavrhli zrnkovou kávu a raději mléko neb různé polévky, jako rýžovou, kroupovou, hrachovou a jiné ssebou brali do práce.

Nebude to více státi a zdraví to prospěje. Surrogátů máme za kávu zrnkovou dosti. Známá jest Kathreinova káva sladová. Výroba této je dosti složitá a závod nelituje peněz, by tato se co do chuti zrnkové kávě vyrovnala.

Káva tato při vaření se nespaří, nýbrž musí se nechati několik minut vařiti, by organické minerální sou částky, též barva a aroma se vyloučily. Když jest vařená zaleje se studenou vodou. Musí se též hleděti, by byla co možná jemně rozmletá.

Též fíková káva může se přidati, kterou si hospodyně může sama upraviti. Fíky se očistí, rozkrájejí a dají se na plech a pomalu se praží, až dostanou tmavožlutou barvu. Pak se rozemelou na prášek a uschovají, by nevyčichly. Tomuto výrobku se žádný nevyrovná.

Káva sladová nemá žádných škodlivých látek, za to však 50% látek výživných.

Mimo kávu sladovou jsou ještě jiné, jako žaludová, odporučovaná farářem Bucharem, žitná, ovocná. Tedy výběru je dosti, a nám nehrozí následky, jež vznikají požitím zrnkové kávy.

Dnes, kde otázka zdravotnická si začíná klestiti cestu k lidstvu, které se hygienikou zabývá a přispůsobuje se řádné životosprávě, zajisté kávu zrnkovou zavrhne každý. Vždyť zdraví jest nade vše.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1909, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. června 2019


Diskuze k článku „Proč místo černé kávy pít zdravější sladovou kávu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.