Metoda, umožňující neslyšícím lidem naučit se slyšet

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Epocha 1912, autor F. Š.
Naučit neslyšícího mluvit je těžký úkol, ale lze ho dokonce naučit slyšet? Jak se neslyšící, dříve označováni jako hluchoněmí, učili pomocí tehdejší nejmodernější techniky rozumět řeči vám podrobně popíše článek z roku 1912.
Následující text pochází z roku 1912

Jak se učí hluchoněmý slyšet.

Je-li vyučování hluchoněmých ztíženo nedostatkem ještě některého třetího smyslu přistupujícím ke hluchoněmotě, pomáhá tu jen zase tím svrchovanější jemnost zbylých smyslů a neobyčejná pozornost pacientova.

Tak postoupila učebná methoda tak daleko, že možno vyučit řeči i hluchoněmé, kteří vlastně svého hlasu neslyší. Známý specialista v tomto odboru, pařížský Dr. Marage učinil v poslední době objev, pomocí něhož naučí hluchoněmé nejen mluvit, ale i slyšet, tedy vrátí jim to, oč je příroda macešsky připravila.

Při pečlivých a pozorných vyšetřováních vykazují totiž mnozí hluchoněmí známky jisté možnosti slyšení, jež se dají opatrným a účelným cvičením vypěstovat až ve slyšení normální.

Aby byla učebná methoda Marage-ova lépe srozumitelnou, podotknem, že všechny zvuky, jež ucho je schopno pojmout, lze rozdělit ve tři oddíly; tony hudební (zladěné), nehudební (skřípot, šum atd.) a zvuky lidského hlasu. Poněvač by pak první dva druhy zvuku bylo nesnadno vyvozovat v oné intensitě, jak to při methodě je třeba, užil při vyučování Marage zvuků řeči lidské.

Ovšemže tu přistupuje nová komplikace, ale tu překonal Marage tím, že pro počátek pracuje jen se samohláskami a, e, i, o, u. Na vyvozování těchto samohlásek užil svého přístroje, samohláskové sirény, při níž výška a intensita vydávané hlásky je řiditelna regulací rychlosti otáčení kotouče a průtokovou rychlostí vzduchu sirény. Zvuk vydaný sirénou prochází hubicí, jež má tvar lidských úst vyslovujících příslušnou samohlásku. Siréna vydává pak věrné zvuky samohlásek pronášených lidskými ústy.

Při začátku pokusu léčení se stanoví, při jaké intensitě zvuku pacient slyší tu kterou hlásku. Při tom učinil Marage zajímavý objev. Je-li hluchost způsobena onemocněním středního ucha, slyší pacient hlásku a mnohem lépe než ostatní; pak přijdou e a o a posléze u a i. Je-li však nemocno vnitřní ucho a sluchové ústředí, vykazuje sluch mezery, a schopnost slyšení jednotlivých samohlásek se mění nepravidelně. V každém však případě možno stanovit, pro který zvuk je sluch pacientův nejcitlivější, a jaké vyhlídky má léčení.

Pokračování v léčení záleží v tom, že se zvukem sirény sluch cvičí a činí citlivějším; vykonávají se též jisté massáže ucha, které spolu se zvukem reagují na sluchové ústrojí. Když pak sluch dostoupí jisté citlivosti, ustoupí stroj hlasu lékařovu, který pacienta učí nadále mluvit obyčejnou sluchovou methodou.

Poněvač ve většině případů hluchoněmý zná již psaný obraz řeči, je úloha zjednodušena. Učitel-lékař píše jednotlivé věty a při tom současně zvolna a co nejzřetelněji vyslovuje větu, takže žák mimo zrak zaměstnává současně sluch a výsledek si tím pevněji a lépe pamatuje.

Tak se pacient zvolna cvičí a zdokonaluje, až posléze slyší dosti dokonale a může se poněkud vyrovnati člověku o sluchu normálním.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1912, autor F. Š.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. června 2019


Diskuze k článku „Metoda, umožňující neslyšícím lidem naučit se slyšet“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.