Sůl, tajemná a nezbytná součást našeho jídelníčku

původně vyšlo: Česká hospodyně 1902, autor neuveden.
Jak se již malé děti učí z pohádek, tak sůl je nad zlato. Ale je to skutečně tak? Mnoho zajímavého o kuchyňské soli vám prozradí historický článek z roku 1902.


Sůl jako potravina a požitina.

Skoro všecko koření, které dnes se používá, pochází z říše rostlinné. Jediné a to ze všech nejdůležitější patří do říše nerostné — jest to sůl kuchyňská.

Snad se řekne, že sůl není požitinou — kořením, nýbrž v pravém slova smyslu potravou. Skutečně patří sůl k pravidelným součástkám našeho těla. V krvi se ji mnoho nachází, shledáme se s ní ve většině pletiv a jedna součástka, totiž sodík má důležitou úlohu při proměně látek v těle.

Vzdor tomu již asi před dvěma desítiletími, a sice na základě pokusů byla sůl kuchyňská prohlášena za požitinu a že jest jen tou měrou nepostrádatelná, jako nemůže silný kuřák býti bez tabáku a mnoho jiných lidí nemůže býti bez jiných požitků.

To jest těžkou otázkou! Kdyby byla sůl jedině požitinou, odpadla by valná čast důvodů, které protivníci solného monopolu (daně solní) s velkou troufalostí uvádějí. Po našem soudu jedná se ale o nedorozumění. Sůl kuchyňská jest potřebnou součástí lidského těla, která pokud víme, jinou látkou se nahraditi nedá, tím méně lze jí úplně postrádati. Na základě této pravdy musí býti sůl kuchyňská za potravinu prohlášena.

My ale požíváme nepoměrně více soli, než pro potřebu výživy nevyhnutelno.

Požíváme ji tím hojněji, čím většího podráždění naše chuťové ústrojí vyžaduje, t. j. čím méně potrava je dráždí. Sůl jest jak známo, obyčejným dráždidlem lidí brambory požívajících. Ale i bohatí lidé požívají sůl hojněji, než je potřeba a sice velmi rádi, jako chudí.

Jest-li pochutnává si chuďas na slanečku, požívá bohatý sardele a kaviár, rovněž jako jiné přesolené pokrmy, zvláště ryby, jež následkem zvláštní chuti způsobené částečným již rozkladem jsou pikantnější. V této formě jest sůl arciť požitkem a to takovým, jenž dosti rychle s ostatními výměsnými látkami tělo opouští.

Ale též co požitina má sůl velikou důležitost. Dráždí hlavně místně zvláště ústa a žaludek a proto odměšování žaludečních šťáv povzbuzuje a zároveň dodává materiál k tvoření žaludeční šťávy i žluče. Dále nevztahuje se dráždění soli na žádné jiné nervy, než nervy zažívání ovládající, jako to mnohé rostlinné koření činí.

Zaslouží proto sůl kuchyňská plným právem své oblíbenosti.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. srpna 2019


Diskuze k článku „Sůl, tajemná a nezbytná součást našeho jídelníčku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.