Péče o zuby na přelomu minulého století a tehdejší náhrada zubní pasty

původně vyšlo: Česká hospodyně 1902, autor neuveden.
Trápí vás občas zuby a musíte kvůli tomu navštěvovat zubaře? Ani našim předkům se to nevyhýbalo. Článek z roku 1902 vám přiblíží, jak tehdejší péče o zuby vypadala, jak často se doporučovalo čistit si zuby a co se používalo jako zubní pasta.


K ošetřování zubů.

Hlavními příčinami zkázy zubů jsou požívání horkých jídel, pití studených nápojů neb obé zároveň, špatné ošetřování zubů vedle požívání sladkých věcí.

Jinou hlavní příčinou jest arciť vrozená náchylnost zubů ku zkáze a to jest to nejhorší. Jak hyzdí zkažené zuby mladou dívku, nehledě k poruše zažívání špatným rozkousáním pokrmů přivoděné!

Však jsou prostředky, jimiž i ku zkáze náchylné a kazící se zuby lze zachrániti úplně neb na delší čas.

Hlavní věcí jest při tom použiti prostředku při prvé známce nákazy zubů a nelze dosti odporučiti, aby rodiče měli dítky již v útlém věku k pravidelnému ošetřování zubů a kdyby jakoukoli poruchu chrupu pozorovali, aby šli k lékaři odborníku. Jest v mnohých rodinách zvykem velice odporučitelným, že všichni členové rodiny dají si zuby v pravidelných obdobích vyšetřovati.

Odborník vždy čeho třeba v zárodku opraví, kdežto když zub tak dalece jest zkažen, že spraven býti nemůže, nezbývá nic jiného, než bezzubost aneb vysazení zubů. Konečně lze za velké dobrodiní lidstva považovati náhradu ztracených zubů zuby umělými — ale přece šťasten, kdo jich upotřebiti nemusí. Než to náleží již do oboru umění, chceme jen o domáckém ošetřování zubů pojednati.

K nejprudším bolestem náleží bolesti zubů, jsou různého původu a dle toho také různě proti nim zakročiti nutno. Rheumatické bolesti zubů léčí se teplem, teplými a suchými obvazy, nervosní bolesti pak vodou studenou.

Jako prostředek na seslabení neb dočasné potlačení bolestí stůj mezi jinými tento: umeleme trochu pepře na malý talířek a přidáme k němu octa, aby povstala z toho kaše nepříliš tuhá, natřeme jí buď na ssavý papír neb na hrubý papír k balení a přiložíme na bolestivou líc; bolesti zmizí ihned, jsouce novými pocity potlačeny. Také odporučují se k potlačení bolesti zubů lázně nohou. Zuby, pouhé skořápky nemeškejme dáti vytrhnouti, za to zuby, jež lze spraviti, dejme plombovati.

Nevyhnutelně jest ale k udržení zubů potřeba čistění, byť ne po každém jídle, tož 1—2 denně a sice měkkým kartáčkem a teplou vodou. Jako prostředky pomocné jmenujeme uhlí a křídu. Křída bílí zuby a uhlí brání vzniku plísní t. j. rozkládá mezi zuby zbylé zbytky pokrmů dříve, než tyto přejdou v hnilobu.

Abychom docílili správné směsi, dejme si ji u materialisty připraviti: ⅔ rozmělněné křídy a ⅓ rozmělněného lípového uhlí. Aby tato směs příjemně voněla a abychom zároveň dodali posilujícího prostředku pro dásně, přidá se několik kapek větrového (mátového) oleje.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. května 2019


Diskuze k článku „Péče o zuby na přelomu minulého století a tehdejší náhrada zubní pasty“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.