Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Dívčí škola v roce 1900: nejen domácí práce, ale i účetnictví a fyzika

původně vyšlo: Česká hospodyně 1900, autor neuveden.
Zajímá vás, co se naše prababičky kdysi mohly naučit ve škole pro moderní hospodyně? Článek z roku 1900 vám to detailně přiblíží.


Hospodyňské školy jinde.

Na škole v Ofleidenu vyučují se dívky dle určitého, co nejpečlivěji promyšleného vyučovacího rozvrhu a naučí se znáti práci od základu a také naučí se ji důkladně vykonávati.

Dívky tvoří skupiny, z nichž každé pod vedením jedné učitelky určitá práce jest vykázána. Tak jedna četa pracuje v kuchyni, jedna při prádle, jiná v domě a konečně jiná v zahradě. Každý týden se čety ve svých oborech vystřídají.

Četa kuchyňská vaří oběd a večeři jak pro chovanky tak pro dělnictvo hospodařské. Při tom hledí se pilně k tomu, aby dívky vykonávaly práce samostatně a aby dovedly prakticky a účelně všech zásob v domě používati, t. j. s nimi šetrně hospodařit i.

Při prádle musí dívky sice jen výminečně pomáhati, ale práce s prádlem spojené jako modření, bílení, skládání a žehlení prádla obstarávají beze vší pomoci služebných.

Četa uklizeček poklízí společnou síň, když byla každá dívka dříve svůj pokojíček uklidila ; zda to má vše v pořádku, o tom přesvědčí se každodenně příslušná učitelka. Uklízečkám jest dále přiděleno: posluha pří stole, čistění nádobí a náčiní, lamp a j.

Četa zahradní obstarává veškeré práce v zahradě zelinářské a zvláštní péče věnuje se i květinám. V zahradě podléhají žačky vedení zahradníka, jenž vyučuje dívky i šlechtění a ošetřování stromků, zvláště zákrsků, jejichž význam pro domácí zahrádku tím náležitě se oceňuje

Dále jest i chov drůbeže předmětem vyučovacím; tím se má buditi zájem pro toto zanedbané odvětví hospodářské a jest proto snaha v tomto směru tím významnější pro příští hospodyňky, poněvadž právě z drůbežnictví má plynouti hlavní zdroj příjmů pro hospodyni.

Po řadě ukládá se žačkám správa zásob a kuchyňské pokladny; dočasná správkyně musí přesně zásoby súčtovati a vede zásobník. V kuchyni pak sepíše spotřebu a vypočítá náklad jednotlivých pokrmů, jakož i celého oběda i večeře, a zjistí, co stojí stravování jedné osoby.

Po krátkém poledním odpočinku následuje vyučování v šití. Při všem tom nehledí se jen k pouhým mechanickým výkonům, ku zručnosti, nýbrž vše provází se výklady a odůvodňuje se, aby naučily se žačky úkoly svoje vykonávati s rozvahou a s plným vědomím účelnosti.

Při práci nosí dívky stejnokroj — šedomodré prací šaty a učí se tím poznávati výhody obleku, jenž jim v nižádném pohybu nebrání a při své jednoduchosti jest čisťoučkým a pěkně šatí.

Ostatně jsou dívkám tři služky k ruce ustanoveny, jež hrubší práce vykonávají.

Theoretické vyučování zabírá fysiku, jež se v tom rozsahu přednáší, aby naučily se dívky všem v domě i v kuchyni používaným strojům řádně rozuměti. K tomu cíli navštěvují žačky též mlékárny, mlýny a výstavy strojů. Též navštěvují i pokusnou hospodářskou stanici, odkudž přichází i občas jeden učitel, aby na škole vyučoval.

Výborně působí pobyt na ústavě i na zdraví dívek. Pravidelný život, odměřená tělesná práce, s níž střídá se odpočinek i zotavení, cvičí tělo i ducha, proto i výkonnost, radost z života u všech žaček den ode dne se stupňuje.

Kursy trvají celý rok a lze nastoupiti bud 1. dubnem neb 1. říjnem. Tak pomáhají hospodyňské školy vydatně řešiti krisi zemědělskou, neboť vrací dívky venkovské jejich povolání, tam naučí se ceniti a zamilovati si úkol hospodyně.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1900, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. května 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Fotoarchiv

Debata k článku Dívčí škola v roce 1900: nejen domácí práce, ale i účetnictví a fyzika


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: