Dívčí škola v roce 1900: nejen domácí práce, ale i účetnictví a fyzika

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1900, autor neuveden.
Zajímá vás, co se naše prababičky kdysi mohly naučit ve škole pro moderní hospodyně? Článek z roku 1900 vám to detailně přiblíží.
Následující text pochází z roku 1900

Hospodyňské školy jinde.

Na škole v Ofleidenu vyučují se dívky dle určitého, co nejpečlivěji promyšleného vyučovacího rozvrhu a naučí se znáti práci od základu a také naučí se ji důkladně vykonávati.

Dívky tvoří skupiny, z nichž každé pod vedením jedné učitelky určitá práce jest vykázána. Tak jedna četa pracuje v kuchyni, jedna při prádle, jiná v domě a konečně jiná v zahradě. Každý týden se čety ve svých oborech vystřídají.

Četa kuchyňská vaří oběd a večeři jak pro chovanky tak pro dělnictvo hospodařské. Při tom hledí se pilně k tomu, aby dívky vykonávaly práce samostatně a aby dovedly prakticky a účelně všech zásob v domě používati, t. j. s nimi šetrně hospodařit i.

Při prádle musí dívky sice jen výminečně pomáhati, ale práce s prádlem spojené jako modření, bílení, skládání a žehlení prádla obstarávají beze vší pomoci služebných.

Četa uklizeček poklízí společnou síň, když byla každá dívka dříve svůj pokojíček uklidila ; zda to má vše v pořádku, o tom přesvědčí se každodenně příslušná učitelka. Uklízečkám jest dále přiděleno: posluha pří stole, čistění nádobí a náčiní, lamp a j.

Četa zahradní obstarává veškeré práce v zahradě zelinářské a zvláštní péče věnuje se i květinám. V zahradě podléhají žačky vedení zahradníka, jenž vyučuje dívky i šlechtění a ošetřování stromků, zvláště zákrsků, jejichž význam pro domácí zahrádku tím náležitě se oceňuje

Dále jest i chov drůbeže předmětem vyučovacím; tím se má buditi zájem pro toto zanedbané odvětví hospodářské a jest proto snaha v tomto směru tím významnější pro příští hospodyňky, poněvadž právě z drůbežnictví má plynouti hlavní zdroj příjmů pro hospodyni.

Po řadě ukládá se žačkám správa zásob a kuchyňské pokladny; dočasná správkyně musí přesně zásoby súčtovati a vede zásobník. V kuchyni pak sepíše spotřebu a vypočítá náklad jednotlivých pokrmů, jakož i celého oběda i večeře, a zjistí, co stojí stravování jedné osoby.

Po krátkém poledním odpočinku následuje vyučování v šití. Při všem tom nehledí se jen k pouhým mechanickým výkonům, ku zručnosti, nýbrž vše provází se výklady a odůvodňuje se, aby naučily se žačky úkoly svoje vykonávati s rozvahou a s plným vědomím účelnosti.

Při práci nosí dívky stejnokroj — šedomodré prací šaty a učí se tím poznávati výhody obleku, jenž jim v nižádném pohybu nebrání a při své jednoduchosti jest čisťoučkým a pěkně šatí.

Ostatně jsou dívkám tři služky k ruce ustanoveny, jež hrubší práce vykonávají.

Theoretické vyučování zabírá fysiku, jež se v tom rozsahu přednáší, aby naučily se dívky všem v domě i v kuchyni používaným strojům řádně rozuměti. K tomu cíli navštěvují žačky též mlékárny, mlýny a výstavy strojů. Též navštěvují i pokusnou hospodářskou stanici, odkudž přichází i občas jeden učitel, aby na škole vyučoval.

Výborně působí pobyt na ústavě i na zdraví dívek. Pravidelný život, odměřená tělesná práce, s níž střídá se odpočinek i zotavení, cvičí tělo i ducha, proto i výkonnost, radost z života u všech žaček den ode dne se stupňuje.

Kursy trvají celý rok a lze nastoupiti bud 1. dubnem neb 1. říjnem. Tak pomáhají hospodyňské školy vydatně řešiti krisi zemědělskou, neboť vrací dívky venkovské jejich povolání, tam naučí se ceniti a zamilovati si úkol hospodyně.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1900, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. května 2019


Diskuze k článku „Dívčí škola v roce 1900: nejen domácí práce, ale i účetnictví a fyzika“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.