Černý kabinet aneb dávný začátek státem řízeného tajného sledování korespondence obyvatel

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.
Dnes se hodně mluví o tajném sledování a cenzurování internetu. Jak to ale všechno začalo a který stát jako první začal tajně číst dopisy svých obyvatel? To vám spolu s úspěchy i neúspěchy podobné činnosti prozradí historický článek z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Něco o »Černém kabinetu«.

Označení »černý kabinet« povstalo asi ve Francii za Ludvíka XIV. a rozuměla se jím místnost k tomu určená, aby v ní tajně byly otevírány a obratně zase zalepovány dopisy, kteréž jednání mělo účelem vyzvěděti a na prospěch vládní zužitkovati privátní korrespondenci.

Ježto instituce souvisela úzce s dopravou, byl černý kabinet pokládán za pomocný ústav poštovní.

Ludvík XVIII. a Karel X. obraceli se na černý kabinet nejen aby se dovídali o státu nebezpečných rejdech, nýbrž aby vnikali také do soukromých poměrů rodinných, zejména aby byli zasvěceni do rodinných skandálních a většinou přísně tajených příhod a mohli jich bezpečně vykořistiti.

Černé kabinety byly po vzoru francouzském zřizovány také v Rakousku, Rusku a Prusku. Ovšem že takovýmto zřízením, jehož úlohou bylo pod záštitou autority státní porušovati tajemství listovní, byl hrubě urážen právní smysl obyvatelstva a poškozována osobní svoboda, každému státními zákony zaručená, nehledě ani k tomu, že černý kabinet byl zcela nedostatečné opatření proti piklům státu nebezpečným.

Jakmile počala veřejnost tušiti a větřiti, že dopisy v rukou pošty nejsou dosti bezpečny — přestala jednoduše svá nebezpečná tajemství poště svěřovati a doručovala je cestou soukromou.

Černé kabinety nezabránily ani revoluci z r. 1789, ani z r. 1830 a 1848, kteréž nebyly nejen odhaleny předem, ale jež nebyly ve vládních kruzích ani tušeny.

Také doprava dopisů, dosahující čím dále tím většího rozsahu, která počala vykazovati zásilek listovních do millionů, učinila černým kabinetům a tajné policii přítrž. Kdož by dnes mohl prohlížeti ty obrovské spousty dopisů denně dopravovaných?

Nedávná afféra vyšetřujícího soudce Lemerciera způsobila ve Francii rozruch a uvedla pověsti o černém kabinetu zase na denní pořádek. Vyskytovalyť se náhle stížnosti novinářů a vysoce postavených osobností, že se jim ztrácejí listy, nebo že docházejí opozděně.

Generální ředitelství pošt vyhlásilo, že není nijakého černého kabinetu, že však po zákonu musí býti dopisy vydávány soudci vyšetřujícímu, žádá-li toho, nebo žádá-li toho prokurátor republiky, konsulové v Orientě, policejní prefekti nebo úřady vojenské.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. června 2019


Diskuze k článku „Černý kabinet aneb dávný začátek státem řízeného tajného sledování korespondence obyvatel“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.