Šokující opotřebení kolejnic na frekventované trati za necelý rok

původně vyšlo: Epocha 1901, autor — ß—.
Železniční kolejnice vypadají jako něco mimořádně odolného, téměř až nezničitelného. Článek z roku 1901 vám dokáže, že někdy je pravda úplně jiná.


Opotřebování železničních kolejnic jízdou

Opotřebování železničních kolejnic jízdou je mnohem větší, než by se laikovi na prvý pohled zdálo.

Hledíme-li na ocelovou kolejnici, přes niž mihne se několikráte denně váha nákladových a osobních vlaků, tu zdá se nám, že material koleje následkem valení se kol přes něj nijakého opotřebení ani neutrpěl a že kolejnice jest po odjezdu vlaku v témže stavu jako před ním.

Že tomu tak není, uznáme ovšem ihned pováživše, že po určité době nutno příliš »ojezděné« kolejnice na dráze postupně odstraňovati a nahražovati novými, a že náklad na kolejový material, který činí jednu z největších položek ve vydání správy dráhy, byl příčinou, že původní lité kolejnice nahražovány profily z kujného železa a nyní všeobecně ocelovými, na jichž trvanlivost kladou se stále větší požadavky.

Zajímavý příklad až na krajní mez ojezděné kolejnice podává nám obrázek, představující profil vyměněné ocelové koleje na jedné z tratí v Union Elevated Loop Railway« v Chicagu, jež tvořila vnější kolejnici v zátočině převýšené as 76 mm ; po dobu 8 měsíců vydána byla opotřebení a během tohoto času přejelo přes ni kol 8 millionů kol.

Čárkovaný obrys značí profil normálný, neojetý, s které byl material nejen ošoupán, nýbrž přes něj po krajích jak vidno i vymačkán.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1901, autor — ß—.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. dubna 2019


Diskuze k článku „Šokující opotřebení kolejnic na frekventované trati za necelý rok“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.