Netrpělivě očekávaná novinka: učitelky se konečně mohou vdávat

původně vyšlo: Česká hospodyně 1918, autor neuveden.
Dnes se to může zdá jako vtip, ale za dob Rakousko-Uherska si ženy mohly vybrat - buď rodina, nebo učitelské povolání. Článek z roku 1918 vám přiblíží nálady, které tehdy v naší mladé Československé republice po ohlášení plánu na zrušení celibátu učitelek panovaly.


K zrušení celibátu učitelek.

Před několika týdny prolétla časopisy zpráva kratičká, že v nejbližších dnech bude zrušen celibát učitelek. Kusá zpráva, ale rozvířila interessenty.

Mnoho učitelek má známosti trvající léta, ale hmotné poměry jejich vyvolených nestačí k založení vlastního krbu. Většinou jsou to gážisté, jichž materielní postavení je všem známo. S radostí proto uvítali zprávu, která jim slibovala uskutečnění jejich dávného snu a ideálu, založiti si svou vlastní domácnost.

Ale uběhly týdny a otázka zrušení celibátu učitelek jakoby neexistovala. Proč tedy byly uveřejňovány zprávy, jež nebyly zaručeny? Proč vzbuzuje se naděje tisíců na zlepšení poměrů, když následuje pak trpké zklamání ?

Hle, ve Štyrsku je již celibát zrušen ! S jakými pocity četli jsme zprávu všichni, kdož se zajímají o zrušení celibátu ? S pocity radosti sotva. Již ve starém rakouském parlamentě mluvilo se o tom, že celibát učitelek bude zrušen, protože měla býti posílena populace, která za války tak poklesla.

Nebyly to ohledy k těm, jimž odpíráno jest násilím právo žiti a býti matkou, posvátný to úkol všech žen, ani soucit s ubohými, ale rakouská vypočítavost, aby zdecimovaná armáda zase přirůstala, aby matky vychovávaly své syny pro ochranu „širší vlasti“.

Dnes, kdy máme svůj vlastní a samostatný stát, cílíme na sobě nejvíce úbytek našich synů a bratrů ve válce padlých. Mezery mezi muži mladými jsou hrozné. Jak to ale bude dále ? Tisíce a miliony těch, kteří padli, tisíce těch, kteří zůstali, ale zmrzačeni, bez schopnosti výdělečné, tisíce gážistů poměry donucených zůstávati svobodnými, jsou pro národ ztraceni, pokud se týká populace.

Nám nemůže být lhostejná budoucnost našeho národa, my potřebujeme národ silný, zdravý a národ početný. Zrušte celibát kněží, zrušte celibát učitelek a všech těch úřednic státních, kde dosud zrušen nebyl a blahodárný výsledek po letech se dostaví.

Ovšem, že při zrušení celibátu musí býti uplatněn názor ryze demokratický, nesmí býti napodobován shnilý byrokratismus vídeňský, který na př. u úřednic poštovních zrušil celibát, ale s tak krutými podmínkami, že vlastně „dobrodiní“ toho nepoužívá nikdo, protože by manžel takové poštovní oficiantky ještě za to, že jeho žena dře se celé dny poště, musel doplácet ze svého služného na zastupování v úřadě, v čas nemoci a pod.

Čekáme s netrpělivostí, že v „nejbližších dnech“ bude celibát rozhodně zrušen a tím napraveno zase jedno z mnoha bezpráví na nás páchaných.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1918, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. dubna 2019


Diskuze k článku „Netrpělivě očekávaná novinka: učitelky se konečně mohou vdávat“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.