Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Mešita ve španělské Córdobě
původně vyšlo: Světem letem 1896, autor E. St. Vráz.

Jednu krásnou architektonickou památku ve Španělsku vám přiblíží článek z roku 1896.


Oranžový dům a mešita v Kordově, ve Španělsku.

Mešita v Kordově jest jednou z nejkrásnějších památek Maurů, kterou Španělsko může se vykázati. Již vchod jest krásný; vede maurskou branou, nejdříve do hezkého, starého dvora, kde stojí cedry, cypřiše, třistaleté oranžovníky a palmy neznámého stáří.

Rozkošná vůně, jako ze sklenníku, hrne se na vstupujícího. Uprostřed jest stará studna, kde ptáci pijou, ženy naplňují své džbány a ukládají »děti slunce« do stínu; zdá se, jako by nevěděly ničeho o starostech života, jako by stačila jim úplně šťáva oranží a měkké tóny kytary!

Z mešity stal se křesťanský chrám, nic však nemůže jí vzíti zvláštního od stavitelů pocházejícího rázu a sice rázu mramorového lesa. Přes tisíc sloupů z mramoru, jaspisu, porfyru a alabastru zde stojí a tvoří celé bludiště světlých chodeb, do nichž jemnými tony dere se světlo i stíny.

Stavba, jako jest tato, připomíná význam Kordovy za doby Abdurrahmana Velikého. Tehdáž — asi před tisíci lety — obklopovaly městské zdi 600 mešit, 50 nemocnic, 900 veřejných lázní, 600 hostinců, 800 škol a knihovnu se 600.000 rukopisy; sta studentů navštěvovalo zde denně maurské školy, v nichž vyučovalo se hudbě, lékařství, filosofii a mathematice jako na málokterém místě světa.původ historického článku:
Světem letem 1896, autor E. St. Vráz.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. dubna 2019Debata k článku 'Mešita ve španělské Córdobě'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.