Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Historický astronomický budík řízený Měsícem
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.

Chtěli byste se nechat budit samotným Měsícem? Článek z roku 1904 vám prozradí, jak si můžete sami takový měsíční budík sestrojit.


Měsíc - budíčkem.

Trochu nákladný budíček byl by to, ovšem, však také nějaké skutečné buzení ze spánku jest toliko vedlejším, zábavným účelem zcela vědeckého přístroje tohoto, velikého dalekohledu na hvězdárně.

A že právě světlo měsíční může ve stroji tom konati nějaký obzvláštní účinek, příčina toho jest ta, že v něm umístěna jest velice účelným způsobem částka látky selenu, hmoty to podobné síře, která má tu vlastnost, že se stává vodičem elektřiny, jakmile nějaký paprslek světelný na ni dopadne.

Umístí-li se tedy taková selenová schránka do okruhu proudu elektrické baterie, proud elektrický je zastaven potud, pokud selen leží v temnu; v okamžiku však, jakmile paprslek nějaký dopadne na selen, oživne elektrický proud a počne pracovati. A stačí k tomu i slabé světlo měsíce, náhle do přístroje zapadnuvší.

Proud elektrický, světlem tím vzbuzený, jest ovšem velice slabý, ale je sesílen tím, že prochází tak zvaným galvanometrem, v němž je zavěšena na jemném vláknu jehla, jež dotčena elektrickým proudem, odkloní se od své osy a dotkne se oběma špičkami dvou kapek rtuti, které uzavírají druhý silnější proud elektrický; proud tento sesílen opět zvláštním přístrojem, zvaným relais, uvádí do činnosti budíček, který tudíž tak dlouho zaznívá, dokud světlo měsíce dopadá na onen selen.

Nařídí-li se tedy dalekohled se selenem v něm umístěným na onen bod oblohy, kamž podle výpočtů hvězdářských měsíc za tu a tu dobu musí dospěti, možno způsobem tímto docíliti práce celého přístroje v určitou chvíli a spáč na hvězdárně byl by ovšem takto probuzen.

Vedle tohoto zábavného účelu možno takto i kontrolovati průchody různých hvězd danými polohami oblohy.původ historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. dubna 2019Debata k článku 'Historický astronomický budík řízený Měsícem'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.