Největší parní lokomotiva na světě

rubrika: historické články / železnice, původně vyšlo: Epocha 1907, autor Inž. F. T—a.
Proč byla postavena a jaký měla výkon rekordně velká americká parní lokomotiva Erie L-1 #2600 s uspořádáním pojezdu 0-8-8-0? To vám popíše historický článek z roku 1907.
Následující text pochází z roku 1907

Největší lokomotiva na světě.

Nedávno dokončena byla v shenectadských dílnách „Americké společnosti pro stavbu lokomotiv“ (American Locomotive Company) lokomotiva pro nákladní vlaky, největší, jaká posud kdy a kde byla sestrojena; je to eden ze tří stejných strojů určených pro Susquehawnskou trať Erijské dráhy ve Spojených Státech Severoamerických.

Protože se na této trati vyskytují velká stoupání, bylo až dosud třeba bud opatřit četné tamní nákladní vlaky dvěma i více pomocnými lokomotivami, aby stoupání mohlo býti překonáno, nebo zmenšit počet vozů a tudiž rozmnožiti počet vlaků, aby doprava nevázla, čímž by opět značně stouply režijní výlohy dráhy.

Aby se vyhnula těmto nedostatkům, ustanovila se správa dráhy na konstrukci lokomotivy tak silné a těžké, aby doprava nákladních vlaků na této trati byla možná bez pomocných lokomotiv a s obyčejným personalem nákladního vlaku.

Nové tyto lokomotivy jsou systému Mailet-ova; mají totiž, jak patrno z obrázku, po dvou samostatných dvoj válcových strojích uložených na zvláštních podvozcích a působících na kola podvozků, avšak majících dohromady jeden společný kotel. Prvá lokomotiva této soustavy tyla sestrojena pro horské dráhy Baltimore-Ohio, a poněvač se systém ten osvědčil, sestrojeny další lokomotivy pro Severní dráhu. Největší pak lokomotivou tohoto systému je právě stroj, o němž se dnes zmiňujem.

Pro posouzení velikosti této „mamutí lokomotivy“ poslouží několik dat.

Topná plocha kotlu, jenž má napjetí páry 15 at, je 568 m2, vnější průměr je 2550 mm, tloušťka pláště 21 mm, varné trubky jsou o délce 6,4 m a průměru 59 mm. Váha vlastního prázdného kotlu je 45.000 kg, vody v něm 18.000 kg. Parní stroje mají vysokotlaké válce průměru 650 mm, nízkotlaké 1010 mm a zdvih 730 mm.

Lokomotiva tato utáhne vlak sestávající ze 250 plně naložených nákladních vozů, tudíž s nákladem asi 10.000 tun — vlak ten by byl dlouhý asi 2 km — hodinovou rychlostí něco přes 16 km.

Poněvač však je spojnicemi spřaženo 16 kol lokomotivy, využitkuje se pro adhaesi celá váha lokomotivy, jež činí 94.500 kg. Váha i s tendrem pak činí 260.000 kg a celková délka 26,5 m. Tendr pojme 35.000l vody a 14.500 kg uhlí.

Tažnou sílu této lokomotivy možno při rozjíždění stupňovat tím způsobem, že se — jako u našich compoundních lokomotiv — pouští čerstvá pára dle potřeby i do válců velkých, takže stroje mohou pracovat i jako stroje dvojčité.

Protože se, jak praveno, lokomotivy tohoto systému provedené v menším měřítku osvědčily na tratích o velkých stoupáních, možno očekávat, že i tito tři obři nezklamou naděje v ně kladené.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1907, autor Inž. F. T—a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. března 2019


Diskuze k článku „Největší parní lokomotiva na světě“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.