Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak nás za dob Rakousko-Uherska vnímal svět? Lépe, než myslíte

původně vyšlo: Dennice novověku 1908, autor neuveden.
Jaké to u nás bylo za dob Rakousko-uherské monarchie a jak tehdy celou monarchii včetně Čech vnímal zbytek světa? To vám přiblíží zajímavý historický text z roku 1908.


Rakousko je “all right”.

My Čechové jsme zvyklí Rakousko ve všem všudy zlehčovat. Není to moudré.

Vždyť naše vlast jest nejdůležitější korunní zemí rakouskou a ve všech úřadech, na všech školách, na uměleckých a humanitních ústavech, ve správě velikých průmyslových závodu, obchodů, dopravnictví sedí tisíce našich lidí. Proto zlehčujeme-li Rakousko tak sumárně, jak se dálo a děje, zlehčují Čechové nejen nenáviděný politický útvar a politický směr — černožluťáctví — nýbrž také sebe.

Že Rakousko jest znamenitou a pozoruhodnou kulturní říší v ohledech mnohých, to přiznává všecka cizina. A i diplomacie rakouská jest výborná, kteréž svědectví jí vydává vynikající francouzský časopis “Eclair”. Píše:

“Ve všem jednání, které předcházelo nynějším balkánským událostem, dávalo Rakousko na jevo svou nezlomnou životní sílu. Jeho obratná diplomacie, za níž je v záloze dobrá armáda, stála na výši dalekosáhlých záměru.

Sv. p. Aehrenthal během několika málo měsíců vykonal dvakráte podivuhodné dílo. Rakousko-Uhersko dokazuje ve středu Evropy, jaká síla rovnováhy, jaká zmírňující energie náleží k jeho historickým úkolům. Císař a král František Josef může s oprávněnou hrdostí pohlížeti na dvě data: 1878 a 1908; zdobí jeho korunu pravou slávou.”

Český, zejména radikálnější český tisk, často si libuje v pošklebcích o upadání, ba neodvratném rozkladu Rakousko-Uherska. Není však hrubšího omylu. Rakousko nejen že neupadá, ono se stále pozvedá výš a výš. A jeho rozklad není rozkladem, nýbrž přetvořováním a přispůsobováním se lepším směrům a dokonalejším spůsobům.

Kdyby Rakousko upadalo, musely by s ním upadat i také jeho složky či země, které federaci rakousko-uherskou tvoří, a toho neviděti. Největší a nejdůležitější částě říše jsou Uhry a pak Čechy.

A obě ty částě udělaly právě za uplynulého půl věku, kde politikáři a novináři nejvíc toho o úpadku a rozkladu Rakouska natlachali, největší pokroky, takže kdyby z hrobu svých vstali staří vlastenci před rokem 1848 a záhy potom zesnulí, nevěřili by zraku a sluchu svému. Je málo zemí v Europě, kde veliký pokrok je na všech polích ducha a práce tak patrný, jako v říši rakousko-uherské.

Ostatně Bismarck to byl, který pravil: “Říše, která se ještě šíří, nemůže býti pokládána za upadající.” A Rakousko zabralo před 30 léty Bosnu a Hercegovinu a to k nesmírnému užitku obyvatelstva a k užitku povšechné kultury, a dnes si obě ty krásné země přivtělilo — a i Čechové se tomu mohou těšit, neb při vtělené země jsou ryze slovanské, v nichž buď již nalezlo a i na příště nalezne zaopatření a dobré výživy a i pozemských statků dost tisíce českých synů.zdroj historického článku:
Dennice novověku 1908, autor neuveden.

datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. března 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Jak nás za dob Rakousko-Uherska vnímal svět? Lépe, než myslíte


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: