Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Jak brambory zachránily Evropu před hladem? Královskou lstí a znalostí lidské povahy

původně vyšlo: Epocha 1911, autor — Vý.
Brambory pokládáme za běžné jídlo, ale ještě zcela nedávno je v Evropě nikdo neznal. Jak se z Ameriky brambory dostaly do Evropy a jak se podařilo přesvědčit nedůvěřivé zemědělce, že jsou brambory skvělou potravinou? V jedné zemi chytrostí a lstí, v jiné pomocí armády. Více v článku z roku 1911.


Jak bylo zavedeno pěstování brambor ve střední Evropě.

Pravlastí brambor je Jižní Amerika, státy Chile a Perú; zde byly pěstovány brambory hospodářsky již odedávna. Brambory vybrané ze země se suší na slunci a pak se rozemílají na mouku, které se upotřebuje při přípravě pokrmů.

Do Evropy přivezli brambor z Ameriky snad Španělé, někdy v letech 1560—1570. Brambor byl v Evropě původně pěstován v zahradách jako rostlina okrasná.

Teprv později se ujmulo jich požívání. Ještě r. 1616 byly považovány za lahůdku a objevovaly se zřídka i na královských tabulích.

Hospodářskému pravidelnému pěstování brambor na veliko bránili se rolníci houževnatě, jsouce plni nedůvěry k nové plodině. A nedůvěra ta (vyplývající ostatně i z vysloveně konservativní povahy každého rolníka) udržela se po celé století XVII.

V Německu zaváděl brambory na počátku XVIII. století Bedřich II. pruský. Pruští rolníci bránili se energicky kultuře brambor, které považovali za jedovaté. Ostatně se tehdy i intelligence domnívala, že kultura brambor zaujme příliš velkou plochu rolí, že omezí osevnou plochu pro obilniny, a domnívali se, že následkem toho omezení bude hlad.

R. 1745 nastal v zemi skutečně hlad, a tehdy byla kultura brambor přímo nařízena. Nad pečlivým vykonáváním královského rozkazu bděli vojáci, pod jichž dozorem byly brambory sázeny. Tu a tam vypukly v zemi po těchto opatřeních nepokoje. Na uklidnění nepokojů rozkázal král všem duchovním, aby o významu bramborů poučovali lid s kazatelen. Po vypuknutí nového hladu r. 1770 následovala dva roky nato neobyčejná drahota. A tyto dvě okolnosti přesvědčily konečně odpůrce pěstování brambor o neobyčejném jich významu.

Ve Francii zavedeno pěstování brambor poměrně hladce. Ludvík XVI. užil však jiné methody než král pruský; místo násilí užil lsti.

Dal nasázeti brambory na velké pokusné pole plochy 12 ha. Pole dal stříci a přísnými tresty hrozil zlodějům. Ludvík XVI. znal dobře povahu lidskou. Lid se počal o zakázanou plodinu zajímat, a brambory houfně kradl, neboť zapovězené ovoce je vždy nejchutnější.

Tak přišli Francouzi bramborům ,,na chuť“. Pěstování bramborů ve Francii se tak brzy rozšířilo, a po hladu z r. 1793 zobecnělo.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1911, autor — Vý.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. března 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.