Jak brambory zachránily Evropu před hladem? Královskou lstí a znalostí lidské povahy

rubrika: historické články / recepty, vaření a jídlo, původně vyšlo: Epocha 1911, autor — Vý.
Brambory pokládáme za běžné jídlo, ale ještě zcela nedávno je v Evropě nikdo neznal. Jak se z Ameriky brambory dostaly do Evropy a jak se podařilo přesvědčit nedůvěřivé zemědělce, že jsou brambory skvělou potravinou? V jedné zemi chytrostí a lstí, v jiné pomocí armády. Více v článku z roku 1911.
Následující text pochází z roku 1911

Jak bylo zavedeno pěstování brambor ve střední Evropě.

Pravlastí brambor je Jižní Amerika, státy Chile a Perú; zde byly pěstovány brambory hospodářsky již odedávna. Brambory vybrané ze země se suší na slunci a pak se rozemílají na mouku, které se upotřebuje při přípravě pokrmů.

Do Evropy přivezli brambor z Ameriky snad Španělé, někdy v letech 1560—1570. Brambor byl v Evropě původně pěstován v zahradách jako rostlina okrasná.

Teprv později se ujmulo jich požívání. Ještě r. 1616 byly považovány za lahůdku a objevovaly se zřídka i na královských tabulích.

Hospodářskému pravidelnému pěstování brambor na veliko bránili se rolníci houževnatě, jsouce plni nedůvěry k nové plodině. A nedůvěra ta (vyplývající ostatně i z vysloveně konservativní povahy každého rolníka) udržela se po celé století XVII.

V Německu zaváděl brambory na počátku XVIII. století Bedřich II. pruský. Pruští rolníci bránili se energicky kultuře brambor, které považovali za jedovaté. Ostatně se tehdy i intelligence domnívala, že kultura brambor zaujme příliš velkou plochu rolí, že omezí osevnou plochu pro obilniny, a domnívali se, že následkem toho omezení bude hlad.

R. 1745 nastal v zemi skutečně hlad, a tehdy byla kultura brambor přímo nařízena. Nad pečlivým vykonáváním královského rozkazu bděli vojáci, pod jichž dozorem byly brambory sázeny. Tu a tam vypukly v zemi po těchto opatřeních nepokoje. Na uklidnění nepokojů rozkázal král všem duchovním, aby o významu bramborů poučovali lid s kazatelen. Po vypuknutí nového hladu r. 1770 následovala dva roky nato neobyčejná drahota. A tyto dvě okolnosti přesvědčily konečně odpůrce pěstování brambor o neobyčejném jich významu.

Ve Francii zavedeno pěstování brambor poměrně hladce. Ludvík XVI. užil však jiné methody než král pruský; místo násilí užil lsti.

Dal nasázeti brambory na velké pokusné pole plochy 12 ha. Pole dal stříci a přísnými tresty hrozil zlodějům. Ludvík XVI. znal dobře povahu lidskou. Lid se počal o zakázanou plodinu zajímat, a brambory houfně kradl, neboť zapovězené ovoce je vždy nejchutnější.

Tak přišli Francouzi bramborům ,,na chuť“. Pěstování bramborů ve Francii se tak brzy rozšířilo, a po hladu z r. 1793 zobecnělo.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1911, autor — Vý.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. března 2019


Diskuze k článku „Jak brambory zachránily Evropu před hladem? Královskou lstí a znalostí lidské povahy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.