Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Angličané a jejich jedinečný vztah k lodím a mořeplavbě
původně vyšlo: Besedy lidu 1903, autor neuveden.

Anglie a námořnictvo, to prostě patří neodmyslitelně k sobě. Dobový článek z roku 1903 vám popíše, jaké to tehdy bylo na anglických plachetnicích.


Cvičení anglických plavčíků na lodi plachetní.

Největší množství námořních lodí mají Angličané — majíť také největší obchod námořní a jejich osady zámořské rozkládají se ve všech dílech světa — ano jeden z nich — Australie — vůbec celý jim náleží.

Z té příčiny mořeplavbě a všemu, co se jí týká, věnuje se v Anglii pozornost největší. Angličan už je, možno říci, rozeným námořníkem, jemuž v tom ohledu sotva který jiný národ se vyrovná ; námořnictví tvoří tam pravé povolání národní, jemuž se lidé ovšem již od malička věnují.

Jest to povolání kruté a velikých sil tělesných, odvahy a neohroženosti vyžadující; a hlavně ovšem výcviku a vyškolení. Viseti dvacet, třicet metrů v provazišti lodi nad rozbouřeným mořem, jež celou lodí jako skořápkou kymácí, šplhati se po provazových žebřících neb i pouhém laně jako pavouk na nejvyšší cípek korábu — není hračkou; o svízelích a nebezpečích života plaveckého nemá pojmu člověk, strávivší celý život na bezpečné souši.

A přece Angličan miluje moře a plavbu po něm; jeť to celým jeho životem, a dává mu vše: existenci, ba i k stáru zámožnost a bezstarostný odpočinek •— mnohdy i tichý, pokojný hrob...

Obrázek náš jistě názorně vyličuje cvičení mladých anglických plavčíků na brize — plachetní lodi se dvěma stožáry, s úplným výstrojem všech plachet. Ve strmé výši, podobající se zdola sotva většímu ptáku, provádějí na rozkaz nejkrkolomnější cvičení — až konečně si zvyknou, otuží se, seznámí se s veškerými potřebnými výcviky, a odbyvše si školu, stávají se plavci, potvrzujícími nanovo starou námořní slávu Anglie.původ historického článku:
Besedy lidu 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. března 2019Debata k článku 'Angličané a jejich jedinečný vztah k lodím a mořeplavbě'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.