Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Bude nový královehradecký biskup Josef Doubrava hájit naše vlastenecké zájmy?
původně vyšlo: Besedy lidu 1903, autor neuveden.

Začátkem minulého století se nejen pro naše české vlastence stala důležitou volba nového biskupa královéhradecká diecéze. Jak to dopadlo, s tím vás seznámí článek z roku 1903.


Nový biskup královehradecký, Th. dr. Josef Doubrava.

Pokusy Němců, provésti nové rozdělení církve katolické v Čechách a vykrojiti si při něm také svou vlastní, ryze německou diecési, jsou tedy, diky jednohlasnému odporu se strany české, odbyty aspoň prozatím.

A ještě větší rozechvění ovládlo mysli i srdce česká, když se proslechlo, že na stolec biskupský, uprázdněný úmrtím rozhodného vlastence, Edvarda Brynycha, má býti dosazen nějaký urozený Němec, který jazyka českého dokonale znalým není.

Ale i tato druhá obava šťastně zažehnána — biskupem kralohradeckým jmenován upřímný našinec, syn rodičů českých, theologie dr. Josef Doubrava, posud kanovník metropolitního chrámu sv. Víta v Praze.

Nový biskup jest v řadě biskupů kralohradeckých dvacátým. Biskupství to založeno bylo od papeže Alexandra VII. dne 10. listopadu 1664; před tím bývalo již biskupství ve východních Čechách, v Litomyšli, založené Karlem IV.; k biskupství tomu náležela i valná část Moravy; ve válkách husitských vzalo za své.

Nový biskup kralohradecký, dr. Josef Doubrava, narodil se 29. února 1852 v městečku Mníšku; studoval na piaristickém gymnasiu v Praze a byl r. 1876 vysvěcen na kněžství. Odbyv si různé štace venkovské, povolán byl za učitele bohoslovecké fakulty v Praze.

Roku 1883 povýšen na doktora bohosloví, jmenován místoředitelem a po té ředitelem pražského semináře, načež stal se kanovníkem »vždy věrné kapitoly« svatovítské. Biskup Doubrava byl i literárně činným, přispívaje do odborných časopisů katolických a napsav do »Lumíra« řadu obrázků — »Kresby z Rudohoří«; mimo to přispíval články o věcech, týkajících se církve katolické, do Ottova Slovníku Naučného. Roku 1899 dostalo se mu i rytířského kříže řádu Františka Josefa.

Otázka obsazení biskupství kralohradeckého jest tedy vyřízena, a doufejme, že v národním smyslu zcela šťastně !původ historického článku:
Besedy lidu 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. března 2019Debata k článku 'Bude nový královehradecký biskup Josef Doubrava hájit naše vlastenecké zájmy?'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.