Strašidelný a zábavný dračí vlak

rubrika: historické články / železnice, původně vyšlo: Věda a práce 1901, autor J.K.
Vlak vypadající jako drak nebo mořský had - které dítě by se něčím takovým nechtělo svézt? Přesně takový originální vlak vozil děti i dospělé při jejich návštěvě v Paříži v zahradě Jardin d'acclimatation. Podrobnosti v článku.
Následující text pochází z roku 1901

Mořský had v Pařížské zahradě aklimatační

jest dopravní atrakcí pro malé i velké děti. Vybájené nestvůry, o nichž plavci všech věkův občas podávali nejdobrodružnější popisy, zmizely sice z přírodopisu před přesnými výzkumy moderními; avšak naproti tomu objevila se hrozná obluda v Aklimatační zahradě pařížské a poskytuje návštěvníkům překvapující podívané, když vidíme, jak se k nám z dáli přes louku rychle plazí obrovský netvor, 2 m široký a přes 30 m dlouhý, ohnivých očí, opatřený na hlavě několika pitvornými rohy a po celé délce hřbetu řadou velikých ostnův.

Nejpodivnější však jest, že tento mořský had jest ochočen tak dalece, že je možno zcela klidně se posaditi na lavičky, upevněné na jeho bocích, ano i vylézti mu na hlavu, tahati jej za uši, atd. Dá si líbiti vše s klidem pravého filosofa, jsa v tom ohledu podoben velkému psu bernardinskému, s nímž laškují děti.

Jen jedno nesnese: Zacloníte-li mu oči, jest míra jeho trpělivosti vyčerpána, a poněvadž se za ten čas, co jej mají v Paříži, naučil francouzsky, napomene vás zdvořile zcela lidským hlasem, poněkud dutě znějícím. Kdyby to však nepomohlo, zastaví se, jedna tvář se mu otevře, a z hlavy vyleze muž, který vás z jízdy vyloučí.

Jak vidíte, nerozumí nemístným žertům, poněvadž je to však pod jeho důstojností, aby se sám vyřizováním podobných malicherností zabýval, vozí s sebou zřízence, který tráví svůj čas v jeho útrobách, jako se kdysi Jonáš usídlil ve velrybě. Nebude snad nezajímavo, sdělíme-li se svými čtenáři něco bližšího o původu a způsobu života tohoto podivuhodného tvora, který se jmenuje Ofion.

Jeho zárodek objevil roku 1899 Valter Stenning ve svém mozku; vývoj pak pokračoval velmi rychle v účelně zařízených dílnách známé Pařížské strojírny, kde Ofion vůčihledě rostl a mohutněl. Všecko mu Šlo k duhu; železo, dřevo, papír, ano i celý elektrický motor s akkumulátory strávil. Motor uvázl mu v hrtanu, kdežto akkumulátory se uložily v celém těle stejnoměrně; následkem toho mu nevadí nikterak nedostatek noh v pohybu, neboť jeho vychovatelé, vědouce, že pohyb na zdravém vzduchu jest nevyhnutelnou podmínkou jeho existence, neváhali uložiti jeho mohutné tělo na dvě řady malých koleček, která jsou elektrickým motorem poháněna.

Jeho vynálezce Stenning, obávaje se, aby tento vzácný tvor neupadl v zapomenutí a nebyl vyhlašován za pouhý výplod předrážděné fantasie, jako se to všeobecně o mořských hadech tvrdí, dal si jej pro věčnou paměť patentovati. Pan Porte pak, Šlechetný dobrodinec, takto řiditel aklimatační zahrady Pařížské, dopřál pak ubohému zvířeti doživotní útulek s celým zaopatřením v zahradě, jeho péči svěřené; zadarmo to však ani mořský had nemá, neboť jízda na něm je dovolena jen za hotové zaplacení předem.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1901, autor J.K.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. srpna 2017


Diskuze k článku „Strašidelný a zábavný dračí vlak“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.