Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Sůl v jídle a naše zdraví
původně vyšlo: Česká hospodyně 1901, autor neuveden.

Je sůl pro lidi zdravá? Odpověď na tuto otázku vám prozradí náš historický článek z roku 1901.


Jak mnoho máme soliti?

Touto otázkou zabývá se dr. Nessel z Prahy. Zvláště tvrdí, že tak zv. andělská nemoc, zejména u dětí uměle vyživovaných, podmíněna jest nedostatkem soli.

Tento názor byl pozorováním i jiných lékařů potvrzen. Ku správnému zažívání jest spolupůsobení kyseliny solné v žaludku nevyhnutelno a jest samozřejmo, že tvoření její jen tenkráte možno, když dostane se tělu dostatečného množství soli.

Požíváním nesolených pokrmů a nápojů zmenšuje se zásoba kyseliny solné a může až na nepatrný zbytek, jenž jest nevyhnutelným pro správné složení krve, zmizeti. Zdravá krev chová na 1000 částí, 6 částí kuchyňské soli (sůl obsahuje sodík a chlor).

Nemá-li tedy nedostatkem solí správný stav krve býti porušen a tím celkové zdraví trpěti, musí potrava přiměřeně solena býti. Dýcháním a výpary kůže se sůl v krvi soustřeďuje, ale právě takto vzniklý nadbytek jest nutným, neboť slouží pak za materiál k tvoření kyseliny solné v žaludku.

Dr. Nessel tvrdí, že jest potřeba na 1 litr tekuté potravy 6 gr. soli, aby udrželo se správné složení krve. Když počínají se u dětí jeviti porucha trávení, chudokrevnost a podobný stav, musí se na patřičné solení pokrmů hleděti a požívání moučnatých pokrmů obmeziti.původ historického článku:
Česká hospodyně 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. února 2019Debata k článku 'Sůl v jídle a naše zdraví'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.