Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Čtvrt miliardy litrů ropy v plamenech - zločin, nebo nehoda?
původně vyšlo: Epocha 1905, autor —a.

Náš svět je již desítky let závislý na ropě, přitom je ale její těžba a zpracování stále dost nebezpečné. Článek z roku 1905 vám popíše jeden rekordní požár téměř 300 milionů litrů ropy, ke kterému tehdy došlo v Americe.


Obrovský požár

Obrovský požár zásob surového petroleje (nafty), jaký dosud nevznikl v takovém rozsahu ani v ruské naftové krajině kol Baku, kde podobné úkazy nejsou právě žádnou vzácností, zuřil před nějakým časem u města Humble v severoamerickém státě Texasu.

Několik kilometrů od města je tam 12 rozsáhlých naftových nádrží, jež jsou od sebe odděleny nízkými hliněnými hrázemi. Nádrže ty mají průměrnou hloubku 4 m a plochu celku 194.000 m2, takže naplněny obsahují asi 2½ mill. tun čili skorem 3 mill. hl petroleje. Proti poškození lidmi jsou tyto nádrže chráněny silným oddílem mužstva ve dne i v noci; za tmy jest jejich okolí neustále osvětlováno mocnými reflektory.

Proti moci přírodní ovšem nepomůže ani tato ochrana. Tak se stalo, že jednoho nedělního odpůldne ve 4 hod. udeřil do jedné nádrže blesk; rána, dlouhé zasyčení a zapraskání — a plamenné jazyky počaly z nádrže šlehat stále výš a výše, přeskakovat s jedné hladiny na druhou, až se během sotva půl minuty změnila všechna petrolejová jezera v jediné moře plamenů zahalující celý kraj hustým dýmem. Zář požáru byla tak veliká, že v městě Houston u, 22 km odtamtud, bylo za noci možno na ulicích pohodlně číst noviny; ještě z Galveston-u, přes 100 km daleko, bylo vidět záři tamních plamenů.

Rozumí se, že lidská pomoc je v takovém případě marná; vodou se hořící petrolej hasit nemůže, a na zasypání jeho pískem, hlinou neb popelem nelze při takovém jeho rozsahu ani pomýšlet. Veškerá lidská činnost se zde musila omezit na to, aby se při neúmorné práci ve dne v noci nasypal kolem všech hořících nádrží vysoký násyp, jenž by zamezil, aby hořící nafta nestrhala hráze svých nádrží a nevylila se z nich ven.

V tom případě by bylo bývalo město Humble zaplaveno hořícím petrolejem...

Na zřízení této hráze pracovalo po 34 hodiny přes 1000 lidí, jimž dravý živel trhal práci pod rukou. V jednom případě se část hořící nafty již přelila přes hráz, při čemž přišlo o život 12 lidí a 46 mezků.

Naftová zásoba v humbleských nádržích hořela tak plné 3 dni a 3 noci.původ historického článku:
Epocha 1905, autor —a.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. ledna 2019Debata k článku 'Čtvrt miliardy litrů ropy v plamenech - zločin, nebo nehoda?'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.