První úspěšné testovací lety vzducholodi Zeppelin

původně vyšlo: Věda a práce 1901, autor neuveden
Hrabě Ferdinand von Zeppelin je díky svým vzducholodím známý dodnes. Článek z roku 1900 vám popíše začátek legendy - první úspěšné lety jeho létajících strojů.

listování v kapitolách článku 'První úspěšné testovací lety vzducholodi Zeppelin'
« předchozí
  1. První den pokusných letů se vzducholodí Zepellin
  2. Druhý den pokusných letů s první vzducholodí Zepellin
  3. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Následujícího dne 3. července proveden byl pokus se zvětšenou přítěží. Zároveň užito bylo veškeré opatrnosti vzhledem ku rychlosti větru. Na břehu umístěn byl upoutaný balon, jenž ve výši 300 až 500 m kontroloval rychlost větru pomocí anemometru (větroměru) a o svých pozorovacích výsledcích podával neustále zprávu.

Když byla vzducholoď na voru uvolněna, naklonila se poněkud, tak že se zadek do výše nadzdvihl, a tu osvědčilo se pohyblivé závaží velmi dobře; neboť bylo malým pošinutím snadno možno, porušenou rovnováhu velmi rychle zase zjednati. Plavba sama dařila se rovněž podle přání; první vzlet provedl se nikoli po větru, nýbrž v pravém úhlu ke směru větru; ale obraty a zatáčky vydařily se zcela dobře. Proti větru plouti nepodařilo se tenkráte sice ještě, avšak nikoli snad pro nezpůsobilost vzducholodi vůbec, nýbrž z příčin úplně nahodilých. Vzducholoď stihnuta byla totiž nehodou dvojí. Nejprv ulomila se klika rumpálu, jímž se řídil pohyb vyrovnacího závaží, později pak přestalo jedno kormidlo pracovati, tak že další plavba musila vůbec býti přerušena. Avšak právě při obou těchto nehodách osvědčilo se ostatní sestrojení vzducholodi velmi dobře; neboť ačkoliv závaží utkvělo v poloze velmi nepříznivé, udržela vzducholoď přec úplnou rovnováhu pouze pomocí vrtulí, a rovněž i nedostatek výkonu kormidla dal se vyrovnali zvýšenou prací jejich. Také při sestupu osvědčily se vrtule velmi dobře, neboť se dal jimi odpor vzduchu tou měrou zvýšiti, že balon jen velmi zvolna klesal, tak že se loďky pouze na několik cm do vody vnořily. Po té plavil se balon svými vzduchovými vrtulemi po jezeře, až do kůlny mohl dopraven býti.

První tato zkušebná plavba Zeppelinovy vzducholodi trvala celkem 17 minut, ve kteréž době vzducholoď ujela 8 km, vykonala dva úplné obraty a půlobrat. Tím prokázala nade vši pochybnost, že jest k volné plavbě vzduchem úplně způsobilou. Rovněž dobře osvědčilo se zařízení vystupovací a sestupné, zejména přispěla ke zdaru tohoto pokusu okolnost, že se celá plavba vykonala nad jezerem. Není zajisté pochybnosti, že by přistání na pevné zemi bylo spojeno bývalo nejen s větší obtíží, nýbrž i se značným nebezpečím pro vzducholoď a snad i pro plavce samy.

Pokud se zařízení vzducholodi týče, nemůžeme na konec odepříti obětavému hraběti Zeppelinovi za energické provedení těchto pokusů své uznání. Zároveň můžeme na základě těchto pokusův, jakož i obou pokusných plaveb dalších, konaných dne 14. a 21. října t. r, opět projeviti své přesvědčení, že problém vzduchoplavby po stránce mechanické a fysikální vlastně již jest rozřešen; a jestliže dosud nezaujala vzduchoplavba příslušné jí místo ve všeobecném dopravniciví, jest příčina toho jenom v okolnostech vedlejších, hlavně v nákladnosti těchto podnikův a pak v nesnázi, ano v přímém nebezpečenství při zakončení plavby. Proto bude konečné zavedení vzduchoplavby především záviseti na šťastném rozřešení otázky přístavišť pro vzducholodi, kde by bez nebezpečenství mohly přistáti a pak i před nepohodou se skryti.

K tomu musí se nyní snaha vzduchoplavcův nejprve obrátiti.


listování v kapitolách článku 'První úspěšné testovací lety vzducholodi Zeppelin'
« předchozí
  1. První den pokusných letů se vzducholodí Zepellin
  2. Druhý den pokusných letů s první vzducholodí Zepellin
  3. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1901, autor neuvedendatum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. listopadu 2011


Diskuze k článku „První úspěšné testovací lety vzducholodi Zeppelin“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.