Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Neúspěšná celonárodní stávka na železnici, kterou se podařilo zastavit jen díky vychytralému zásahu armády

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.
Přestavte si situaci, kdy vám zaměstnavatel za celých dvacet let vůbec nezvýší mzdu, přestože ceny zboží i služeb mezitím stoupají strmě vzhůru. Přesně tato situace vedla k celonárodní stávce železničářů, kterou vám popíše historický článek z roku 1904.


Stávka železničních zřízenců v Uhrách.

Asi před dvěma týdny zahájili železniční zřízenci v Uhrách všeobecnou stávku, nemohše do té doby žádnými klidnými prostředky dosáhnouti zvýšení platů.

Ve svých žádostech uváděli jako hlavní důvod znova a znova, že za posledních dvacet let cena životních potřeb v Uhrách a vůbec stoupla téměř o sto procent, kdežto mzda železničních zřízenců nebyla zvýšena ani v nejmenším.

Leč ani stávka, zahájená s podivuhodným ohněm a za souhlasu železničních zřízenců celého Uherského království — neměla žádoucího výsledku. Dva dny a někde i déle odpočívala naprosto doprava na drahách.

Kde to bylo možno, snažila se správa dráhy nahraditi nejnezbytnější personál pro obsluhu lokomotivy potřebný svými inženýry a technickými odborníky, jinde vypomohl rozkaz ministerstva vojenství, aby vojíni znalí obsluhy vlaků, přiděleni byli jednotlivým tratím ; smrtelnou však ránu zasadil celé stávce druhý rozkaz ministerstva vojenství, povolávající všechny záložníky ze řad železničních zřízenců k činné vojenské službě.

Bylo samozřejmo, že bude jich užito jako vojáků v železniční službě a jelikož odepření poslušnosti vzhledem ku přísným trestům vojenským bylo takřka vyloučeno, stávkující ocitli se tak před osudným: buď — anebo.

Více než třetinou stávkujícího celku mohla vláda dle posledního rozkazu volně disponovati. . . Stávkový výbor usnesl se z té příčiny nepokračovati ve stávce, jelikož její výsledek byl by více než pochybným.

Správy drah přijaly zřízence většinou na milost a tak tito ani stávkou nedosáhli zlepšení smutného svého postavení.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. prosince 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.