Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Neúspěšná celonárodní stávka na železnici, kterou se podařilo zastavit jen díky vychytralému zásahu armády
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.

Přestavte si situaci, kdy vám zaměstnavatel za celých dvacet let vůbec nezvýší mzdu, přestože ceny zboží i služeb mezitím stoupají strmě vzhůru. Přesně tato situace vedla k celonárodní stávce železničářů, kterou vám popíše historický článek z roku 1904.


Stávka železničních zřízenců v Uhrách.

Asi před dvěma týdny zahájili železniční zřízenci v Uhrách všeobecnou stávku, nemohše do té doby žádnými klidnými prostředky dosáhnouti zvýšení platů.

Ve svých žádostech uváděli jako hlavní důvod znova a znova, že za posledních dvacet let cena životních potřeb v Uhrách a vůbec stoupla téměř o sto procent, kdežto mzda železničních zřízenců nebyla zvýšena ani v nejmenším.

Leč ani stávka, zahájená s podivuhodným ohněm a za souhlasu železničních zřízenců celého Uherského království — neměla žádoucího výsledku. Dva dny a někde i déle odpočívala naprosto doprava na drahách.

Kde to bylo možno, snažila se správa dráhy nahraditi nejnezbytnější personál pro obsluhu lokomotivy potřebný svými inženýry a technickými odborníky, jinde vypomohl rozkaz ministerstva vojenství, aby vojíni znalí obsluhy vlaků, přiděleni byli jednotlivým tratím ; smrtelnou však ránu zasadil celé stávce druhý rozkaz ministerstva vojenství, povolávající všechny záložníky ze řad železničních zřízenců k činné vojenské službě.

Bylo samozřejmo, že bude jich užito jako vojáků v železniční službě a jelikož odepření poslušnosti vzhledem ku přísným trestům vojenským bylo takřka vyloučeno, stávkující ocitli se tak před osudným: buď — anebo.

Více než třetinou stávkujícího celku mohla vláda dle posledního rozkazu volně disponovati. . . Stávkový výbor usnesl se z té příčiny nepokračovati ve stávce, jelikož její výsledek byl by více než pochybným.

Správy drah přijaly zřízence většinou na milost a tak tito ani stávkou nedosáhli zlepšení smutného svého postavení.původ historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. prosince 2018Debata k článku 'Neúspěšná celonárodní stávka na železnici, kterou se podařilo zastavit jen díky vychytralému zásahu armády'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.