Proč musela být za dramatických okolností odpálena loď s nákladem tun dynamitu?

rubrika: historické články / námořnictvo a lodě, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1910, autor K. K-ař.
Převážet na lodi tuny dynamitu jistě není ta nejbezpečnější práce na světě. Co se při plnění tohoto nebezpečného úkolu přihodilo plachetnici Mystery vám přiblíží článek z roku 1910.
Následující text pochází z roku 1910

Výbuch 18 tun dynamitu.

Obyvatelé malého přístavu Yarmouth (v Anglii na pobřeží Severního moře) byli 19. listopadu minulého roku svědky neobvyklého divadla: 17½ tuny dynamitu bylo vypáleno na širém moři před zraky všeho obyvatelstva.

Osm dní před tím srazila se totiž plachetní loď Mystery, plující z Antverp s nákladem dynamitu a gelinitu, s parníkem, zásobujícím potravinami rybářské lodi v Severním moři. I hledala útulek v přístavu yarmouthském.

Úřady námořní však, zvěděvše, jaký náklad poškozená loď obsahuje, poručily, aby zakotvila v značné vzdálenosti od pobřeží a vyčkala tam dalšího rozhodnutí. Majitel lodi mezitím chtěl přeložiti nebezpečný náklad na jinou loď; ale voda, vniknuvší do lodi, prosákla značnou částí nákladu, a ježto navlhčený dynamit může se vznítit samovolně, mohlo býti náhodnou explosí zničeno celé město na dobro.

Po dlouhém vyjednávání mezi úřady přístavními a majitelem lodi bylo z ohledu na hrozící nebezpečí rozhodnuto vyvléci loď na širé moře a zde ji vyhoditi do povětří. Za tím účelem byla dopravena, vlečnou lodí 20 km daleko, kdež ihned přikročeno k přípravám.

S přispěním dvou mužů svého mužstva vynesl kapitán ze skladiště několik beden dynamitu a do čtyř z nich zavedl do každé doutnák délky 8 m. Poručiv pak mužům sestoupit do člunu, zapálil doutnáky a vskočil též do člunu.

Již se vzdalovali, když vzpomněl si pojednou, že zanechal na lodi tlumok s důležitými listinami úředními i vlastními. Vrátil se pro něj, načež energicky veslovali k vlečné lodi; která byla připravena k vyplutí na širé moře.

Podle výpočtu kapitánova měl výbuch nastati za 14 minut. Vlečná loď zastavila asi ve vzdálenosti jedné míle (1850 m), aby přihlížela k výbuchu. Ten nastal 50 vteřin po stanovené době, t. j. skoro 15 minut po zapálení doutnáku.

Ohromný sloup plamenný vyšlehl z lodi, načež následovala hromová rána, která celým parníkem otřásla. Potom husté sloupce černého kouře, lemované kouřem bělavým, zdály se vystupovati z moře. Stoupa ly do výše as 200 m, kdež po jistou dobu utkvěly, než byly rozehnány větrem. Moře se při výbuchu prudce vzedmulo.

Když se parník vrátil zpět k místu explose, vítr byl již rozehnal mraky kouře a jen začemalé trosky, plovoucí na povrchu, zbyly ze zmizelé lodi.

Pátý z připojených obrázků znázorňuje přípravy na lodi k výbuchu. První serie obrázků, pořízená podle fotografií, které byly vzaty s paluby vlečné lodi, představuje jednotlivé fáze výbuchu. Zejména první obrázek zřetelně ukazuje, jak byly trosky lodi prudkostí výbuchu metány na všecky strany.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1910, autor K. K-ař.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. prosince 2018


Diskuze k článku „Proč musela být za dramatických okolností odpálena loď s nákladem tun dynamitu?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.