Proč musela být za dramatických okolností odpálena loď s nákladem tun dynamitu?

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1910, autor K. K-ař.
Převážet na lodi tuny dynamitu jistě není ta nejbezpečnější práce na světě. Co se při plnění tohoto nebezpečného úkolu přihodilo plachetnici Mystery vám přiblíží článek z roku 1910.


Výbuch 18 tun dynamitu.

Obyvatelé malého přístavu Yarmouth (v Anglii na pobřeží Severního moře) byli 19. listopadu minulého roku svědky neobvyklého divadla: 17½ tuny dynamitu bylo vypáleno na širém moři před zraky všeho obyvatelstva.

Osm dní před tím srazila se totiž plachetní loď Mystery, plující z Antverp s nákladem dynamitu a gelinitu, s parníkem, zásobujícím potravinami rybářské lodi v Severním moři. I hledala útulek v přístavu yarmouthském.

Úřady námořní však, zvěděvše, jaký náklad poškozená loď obsahuje, poručily, aby zakotvila v značné vzdálenosti od pobřeží a vyčkala tam dalšího rozhodnutí. Majitel lodi mezitím chtěl přeložiti nebezpečný náklad na jinou loď; ale voda, vniknuvší do lodi, prosákla značnou částí nákladu, a ježto navlhčený dynamit může se vznítit samovolně, mohlo býti náhodnou explosí zničeno celé město na dobro.

Po dlouhém vyjednávání mezi úřady přístavními a majitelem lodi bylo z ohledu na hrozící nebezpečí rozhodnuto vyvléci loď na širé moře a zde ji vyhoditi do povětří. Za tím účelem byla dopravena, vlečnou lodí 20 km daleko, kdež ihned přikročeno k přípravám.

S přispěním dvou mužů svého mužstva vynesl kapitán ze skladiště několik beden dynamitu a do čtyř z nich zavedl do každé doutnák délky 8 m. Poručiv pak mužům sestoupit do člunu, zapálil doutnáky a vskočil též do člunu.

Již se vzdalovali, když vzpomněl si pojednou, že zanechal na lodi tlumok s důležitými listinami úředními i vlastními. Vrátil se pro něj, načež energicky veslovali k vlečné lodi; která byla připravena k vyplutí na širé moře.

Podle výpočtu kapitánova měl výbuch nastati za 14 minut. Vlečná loď zastavila asi ve vzdálenosti jedné míle (1850 m), aby přihlížela k výbuchu. Ten nastal 50 vteřin po stanovené době, t. j. skoro 15 minut po zapálení doutnáku.

Ohromný sloup plamenný vyšlehl z lodi, načež následovala hromová rána, která celým parníkem otřásla. Potom husté sloupce černého kouře, lemované kouřem bělavým, zdály se vystupovati z moře. Stoupa ly do výše as 200 m, kdež po jistou dobu utkvěly, než byly rozehnány větrem. Moře se při výbuchu prudce vzedmulo.

Když se parník vrátil zpět k místu explose, vítr byl již rozehnal mraky kouře a jen začemalé trosky, plovoucí na povrchu, zbyly ze zmizelé lodi.

Pátý z připojených obrázků znázorňuje přípravy na lodi k výbuchu. První serie obrázků, pořízená podle fotografií, které byly vzaty s paluby vlečné lodi, představuje jednotlivé fáze výbuchu. Zejména první obrázek zřetelně ukazuje, jak byly trosky lodi prudkostí výbuchu metány na všecky strany.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1910, autor K. K-ař.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. prosince 2018


Diskuze k článku „Proč musela být za dramatických okolností odpálena loď s nákladem tun dynamitu?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.