Měly by se i ženy v domácnosti vzdělávat a učit nové věci?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1904, autorka L. Grossmannová-Brodská.
Co si o vzdělávání hospodyní mysleli v roce 1904? To vám prozradí náš historický článek.
Následující text pochází z roku 1904

Vzdělávání hospodyněk

Znám to z vlastní zkušenosti jak inteligentní hospodyňky každého stavu a možno také říci každého věku — totiž od mladinké nedávno provdané paničky až po usedlou váženou matronu, rády v odborných, pro ně výhradně určených časopisech vyhledávají články poučné, týkající se hlavně domácího hospodaření, neboť pravé ženě zůstává za každých okolností její domácí krb chrámem, jehož blahodárnou kněžkou ona bývá ku prospěchu okolí.

Jest v nynější době dosti osvícených mužů, kteří se spravedlivým pochopením rozumějí pravé ženské emancipaci, dovedou toto slovo, které úzkoprsé pedanterii hrůzu nahání, uvésti na pravou míru a vědouce, že neznamená výstřednosti, jimiž by ženě vtisknut byl znak odporné mužatky.

Vždyť i naše rozumné novodobé hospodyňky se často nevědomky emancipují od starých obyčejů, sledujíce cíle moderní nejen v zámožných velkoměstských domácnostech, ale hlavně na venku.

Racionelní hospodaření na menších i větších statcích vyžaduje zavádění strojů potřebných netoliko při polním hospodářství, ale též v oboru spadajícím hlavně do činnosti ženské, ku př. mlékařem, sýrařství a nelze podceňovati zde ani stroje prací a různé mechanické výhodné pomůcky, jichž se v kuchyních užívá při vaření, neboť rozumná hospodyně zná a ví, že drahocenný čas, který takto v kuchyni získá, může obrátiti ku svému duševnímu vzdělání, není-li jinak dokonce účastněna při výživě rodiny i v obchodě a pod.

Skupina vzácných žen spolupracovnic druží se kolem tohoto časopisu a není pochyby, že i čtenářky ku vlastnímu prospěchu zkouší nejednu dobrou radu zde uvedenou.

Jsem rozhodnou přivrženkou hnutí ženského, pokud se týče vymanění ženy z nespravedlivého podruží, kam zatlačily ji toliko neoprávněné předsudky, ale stejně si vážím manželky prostého rolníka (koná-li zdatně své hospodyňské povinnosti) jako dámy, která se domohla vysoké a čestné hodnosti akademické.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1904, autorka L. Grossmannová-Brodská.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. listopadu 2018


Diskuze k článku „Měly by se i ženy v domácnosti vzdělávat a učit nové věci?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.