Chcete vědět jak rychle jede váš vlak? Tak zaplaťte!

rubrika: historické články / železnice, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1911, autor K. K.
Zjistit rychlost jedoucího vlaku je dnes snadné, stačí nám k tomu mobil s GPS a vhodná aplikace. Ale i před dobou mobilů byli lidé zvědaví na to, jakou rychlostí jejich vlak právě uhání. Článek z roku 1911 vám popíše zajímavé zařízení, které jim tuto informaci za drobnou minci poskytlo.
Následující text pochází z roku 1911

Rychloměr ve vlaku.

Uvážíme-li, k jak rozmanitým účelům bylo dosud použito automatů, a dále uvědomíme-li si dnešní všeobecnou snahu po rychlé dopravě, oceníme tím více vynález, který v následujícím stručně popíšeme, a uznáme, že přišel právě včas, aby svou důmyslnou konstrukcí dovolil nám zjistit rychlost pohybu tak žádoucí.

Jedná se totiž o přístroj, jímž možno určit okamžitě a kdykoli v nám libo rychlost vozidla, a v tomto případě speciálně rychlost vlaku. Podotýkáme ihned předem, že se nejedná o přístroj technický, jímž je vyzbrojena každá lokomotiva a jehož používání jest určeno výhradně zřízencům železničním.

Přístroj, rovněž tak jednoduchý jako důmyslný, jest vynálezem anglického civilního inženýra II. Waymouth Prance a jest určen výhradně pro cestující, kteří by chtěli znáti rychlost vlaku v libovolném okamžiku, ať již k ukrácení dlouhé chvíle, která nutně nastává při delších jízdách krajinami nepoutavvmi, nebo ku kontrole jízdního řádu.

Obrázek náš představuje podstatné části přístroje; jedna část jeho, cestujícím přístupná, jest umístěna uvnitř na stěně vozu buď v uzavřeném oddělení nebo v chodbě vozové (obr. 1.).

Jest to kovová skřínka s otvorem pro vkládání mincí, které působí na soustavu páček přístroje, s číselníkem, na němž ukazuje ručka rychlost v tom kterém okamžiku udanou počtem kilometrů v hodině, a konečně s knoflíkem. V skřínce jest vlastní přístroj pro určování rychlosti, rychloměr, lišící se svým principem od dosavadních rychloměrů odstředivých.

Uspořádáním tímto jsou jednotlivé pohyblivé orgány rychloměru dobře chráněny, když jest přístroj v činnosti. Tato část přístroje jest ještě doplněna soustavou páček, které mohou podle libosti spojit rychloměr v skřínce s druhou částí přístroje, umístěnou pod podlahou vozu, kterou vidíme na obr. 3.

V podstatě to jest třecí spojka, na jejíž zevní části jest řemenový kotouček, poháněný řemenem od kotoučku druhého, upevněného na nápravě vozové. Napětí řemene, potřebné k přenášení pohybu, získá se šroubovou zpružinou, na níž je spojka zavěšena. Spojka třecí skládá se ze dvou kuželů: vnější, který nese hnaný řemenový kotouček, jest na hřídelíku spojky volně otáčivý, když tato není v činnosti, a vnitřní, který jest pevně spojen s ohebným hřídelíkem, vedoucím k rychloměru na stěně vozu.

Oba kužele jsou od sebe oddalovány šroubovou zpružinou. Zacházení s přístrojem jest následující: Vhozením mince do otvoru skřínky uvolní se páčka, která umožní stlačení knoflíku, a tlak na knoflík přenáší se drátem (t. zv. kabelem Bowdenským), uzavřeným v tenké trubce a vedoucím podél stěny vozu, na páčky působící na vnitřní kužel spojky, který se přitlačí k vnějšímu.

Spojka se tedy zasune a tím se přenáší pohyb s nápravy kola řemenem přes oba kotoučky na ohebnou osu rychloměru. Ručka číselníku se v tom okamžiku postaví podle rychlosti vozu na příslušnou číslici. Pokud cestující tlačí na knoflík, potud trvá zasunutí spojky; ustane-li tento tlak, oba kužele spojky se působením zpružiny oddělí, knoflík se vrátí do své původní polohy a ručka se postaví na nullu. K opětnému uvedení přístroje v činnost třeba vhoditi nový peníz do otvoru skřínky.

Vynálezce, který činil s přístrojem již hojně pokusů vesměs uspokojivých, klade váhu na malé opotřebeni všech součástí k činnosti přístroje potřebných, ježto všecky jsou nehybné, když přístroj není v činnosti. Jediná část přístroje jest v ustavičném pohybu a to jest hnaný kotouček spojený s vnějším kuželem třecí spojky. Avšak účinným mazáním hřídelíku kotoučku lze omezit tření na míru nejmenší. Spojka jest dobře chráněna od prachu kovovým pouzdrem.

Umístění přístroje jest velmi snadné. Stačí připevnit na stěnu vozu skřínku s rychloměrem, provésti podél stěny vozu a podlahou jeho dvě trubky, jednak pro drát od knoflíku, jednak pro ohebný hřídelík rychloměru, na nápravu kol připevnit dvojdílný kotouček hnací, spojku s hnaným kotoučkem připevnit pod podlahu vozu a přístroj může být uveden neprodleně v činnost.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1911, autor K. K.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. listopadu 2018


Diskuze k článku „Chcete vědět jak rychle jede váš vlak? Tak zaplaťte!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.