České prvenství: lázně, kde radioaktivita léčí

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Epocha 1911, autor E. Musil-Daňkovský.
Naše země má v oboru pozitivního využití radioaktivního záření zcela jedinečný světový primát, který vám detailně přiblíží náš historický článek z roku 1911.
Následující text pochází z roku 1911

Radioaktivní lázně v Jáchymově.

Království České, proslulé bohatstvím minerálních vod a hojností lázenských míst, bylo obohaceno lázněmi radioaktivními, jež jsou jediné svého druhu nejen na pevnině evropské, ale vůbec na celé Zemi.

V jižní části krušnohorského německého města Jáchymova (600 m nadmořské výšky), v kotlinatém údolí na levém břehu potoka Bystřice, obklopeném rozsáhlým polesím, otevřeny byly na podzim 1911 radioaktivní lázně. Zřídilo je ministerstvo veřejných prací dle návrhů vrch. stav. rady Ed. Zottera se schválením Dra Arpáda Kříže, zdravotního konsulenta v témže ministerstvě.

Budova lázenská vykazuje střední trakt s hlavním vchodem a dva trakty postranní. Z předsíně se vchází do prostorné dvorany, v níž se pije radioaktivní voda, a do čítárny. Odtud vedou na obě strany široké korridory ke kabinám a koupelím ve přízemí. Zde je také síň na léčení ozařováním radiovými praeparáty.

Střední část přízemku slouží za kotelnu, kde se ohřívá voda pro obecnou potřebu v lázních; tam se také vyvozuje pára pro vytápění místností. V obou přízemních křídlech, dokonale suchých — celá budova stojí na betonové desce síly 0,8—1,20 m — a bohatě opatřených denním světlem jsou zřízeny koupelny vanové (III. třídy) a dílčí koupele (II. tř.) jakož i místnosti pro místní emanační radiovou therapii ve způsobu obkladů, nábojů a perkutanní sdílení emanace elektrickým proudem.

Prostřední trakt v prvém patře obsahuje místnosti inhallační pro emanaci radiovou při současném užití několika osobami. Postranní trakty prvého poschodí mají po dvou řadách kabin, mezi nimiž koupele salonní a I. třídy. V podstřeší umístěna prádelna a sušárna prádla, jakož i laboratoř lázenského lékaře.

Léčebná voda pochází z nitra dolu Eliášova položeného značně výše nad městem, a vede se zvláštním vodovodem délky 4500 m do nádržek v lázenské budově tak, aby byly zamezeny ztráty radiové emanace obsažené v této vodě. Prameny její prýští ve značné hloubi, odkudž pochází proslulý jáchymovský smolinec uranový; „báňské“ této vody se užívá na pití, koupele, inhallace, na místní applikace.

Důlní vody jáchymovské vykazují tak silnou radiovou emanaci, že se jim nevyrovnají žádné známé prameny na světě. Jejich radioaktivita spočívá v tom, že vznikají ve hlubinách zemských, kde je kutiště rudy, z níž se pracně dobývá proslulé radium.

V radioaktivních lázních jáchymovských dochází úspěšného léčení celá řada nemocí těžko jinak léčitelných, zejmena nervových. Jmenujem jen dnu, svalový a kloubový rheumatismus, psoriasis, neuralgii, neurasthenii, neuritidu, ischias. Příznivé omezení bronchiálního katarrhu se přičítá přímé inhallaci aktivního vzduchu v kabinách.

Nelze arci působení těchto radioaktivních důlních vod prohlašovat za nějaký všelék, ale jest jisto, že dosud nejsou zjištěny všecky neduhy, jež budou jimi úspěšně léčeny.

Na konec dodáváme, že lázenským lékařem radioaktivních lázní v Jáchymově je Dr. F. Dautwitz, báňského úřadu pak ředitelem náš krajan, c. k. báňský rada Josef Štěp, jenž má veliké zásluhy o báňské radioaktivní prameny i o zřízení lázenského domu.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1911, autor E. Musil-Daňkovský.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. listopadu 2018


Diskuze k článku „České prvenství: lázně, kde radioaktivita léčí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.