Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Požár! Milionové škody na důležitém mostě spojujícím Brooklin s New Yorkem
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.

Americký most Williamsburg bridge mezi Brooklinem a New Yorkem byl ve své době nejdelší visutý most na světě. Článek z roku 1903 vás seznámí s vážnou nehodou, ke které došlo při jeho výstavbě.


Shořelý most americký

Nový obrovský most mezi New-Yorkem a Brooklinem, jehož vyobrazení i povšechný popis jsme nedávno přinesli, zachvácen byl před několika nedělemi velikým požárem, jenž sice na celek neměl vlivu velikého, přece však způsobil škody 5 mill. korun.

Shořelo totiž dřevěné lešení a všecky dřevěné součástky, jichž použito k stavění mostu. Požár způsoben byl výbuchem oleje a poskytoval v obrovské výšce své pohled přímo hrůzo-krásný.

O neobyčejných rozměrech mostu toho, překonávajících i pověstné stavby americké, možno si učiniti pojem z několika dat. Most rozpjat 135 stop nad hladinou moře a je 118 stop široký. Na obě mostní věže spotřebováno 12.000 tun ocele. Pro široký výjezd na most musily býti zbourány dvě řady domů v ceně více než 1 a půl mill. dollarů.

Základ zdí jest 60 stop nad hladinou mořskou na skále. Se stavbou mostu započato r. 1896, a ač ovšem nynější pohromou dokonání jeho poněkud se zdrží, přece bude dobudován snad již roku příštího, tvoře tak velkolepé pojítko dvou měst, každého roku o tisíce obyvatel přibývajících.



původ historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. listopadu 2018



Debata k článku 'Požár! Milionové škody na důležitém mostě spojujícím Brooklin s New Yorkem'





Fotoarchiv




Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.



Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.