Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Svatý Martin - voják, ze kterého se stal svatý muž
původně vyšlo: Legendy - životy svatých a světic božích 1894, autor Beneš Method Kulda.

Přinášíme vám historický text z roku 1894, který ve formě povedené básně popisuje život i smrt svatého Martina.


Svatý Martin, biskup Túrský.

Mladistvému vojínu,
rytířovi Martinu,
pod krunýřem duše čistá
věřila již v Jesu Krista.

Jinoch, křestu čekatel,
chudinu vždy v lásce měl;
na koni svém jezdec pružný
nenechal ji bez almužny.

V Amiensu*) u brány
prosí žebrák odraný;
zle se chudák zimou chvěje,
slzy hořké z očí leje.

Martin peněz nemaje,
na soudruhy nedbaje
z pochvy palaš tasí hbitě,
plášť svůj dělí okamžitě.

Žebrákovi půli dal,
na ramena druhou vzal.
Za ten skutek lásky svaté
došel zpláty přebohaté.

Příští noci v jeho stán
vkročiv mluvil Kristus Pán:
„Mne jsi tímto rouchem šatil,
duši svou jsi obohatil!“

A již vojín blažen jest,
přijalť svatý Kristův křest;
po dvou letech složiv zbraně
bojovníkem stal se Páně.

Válečnický svléknuv háv
pro kněžský se chystal stav;
do Pannonska**) vedla cesta
zmužilého věrověsta.

Na té pouti, kudy šel,
Kristus Bůh mu ze rtů zněl;
samospasnou pravdou jemnou
plašil ze hlav mlhu temnou.

Zavraždiť jej lupič chtěl,
ale v hrudi své se chvěl;
vida jej tak pokojného,
„Nebojíš se?“ tázal se ho.

,Neleká mne ta tvá zbroj ;
raděj’ ty se, bratře, boj!
Čím se víc tvá vina množí,
tím dřív stihne trest tě Boží!’

Loupežník se ulekl,
do hor chvatně utekl.
Svatý Martin vážně kráčel
slzou díků líce smáčel.

V Sabarii***) matku svou
získal snahou bedlivou;
navrátil se z Pannonie
zase nazpět do Gallie.

Pro Ježíše vícekrát
přijímal a snášel rád
potupu i bolnou ránu
od bludařů Arianů.

Martin prvním klášterem
obohatil Galiu zem;
poctil Bůh tam sluhu Svého,
vzkřísilť muže zemřelého.

Mniši v úzkých jeskyních
přepsali mu mnoho knih;
modlitbami, postem, kázní
ostávali hříchů prázni.

I jak biskup v chudé chatě
před Bohem žil Martin svatě;
v celé zemi modly bořil,
nové věrců obce tvořil.

K posvěceným oltářům
cestu klestil bludařům;
velikými jemu divy
pomáhal Bůh dobrotivý.

Klidnou smrtí vetchý kmet
opustil ten časný svět;
povznesla se duše vzhůru,
pochováno tělo v Túru****).

U nás každá dědina
ctí a vzývá Martina;
ó kéž národ k prosbě jeho
pozbaví se bludu všeho!

*) Amiens, ohrazené město ve Francii, v staré Pikardii, v departementu Somme-ském.

**) Do nynějšího Uherska.

***) Sabaria, za starého věku znamenité město v hořejší Pannonii, nyní Steinamanger, maďarsky: Szombathely v župě železné.

****) Tours (vyslov Túr), nyní hlavní město francouzského departementu (kraje) Indre et Loire na levém břehu řeky Loiry.původ historického článku:
Legendy - životy svatých a světic božích 1894, autor Beneš Method Kulda.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. listopadu 2018Debata k článku 'Svatý Martin - voják, ze kterého se stal svatý muž'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.