Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Svatý Martin - voják, ze kterého se stal svatý muž

původně vyšlo: Legendy - životy svatých a světic božích 1894, autor Beneš Method Kulda.
Přinášíme vám historický text z roku 1894, který ve formě povedené básně popisuje život i smrt svatého Martina.


Svatý Martin, biskup Túrský.

Mladistvému vojínu,
rytířovi Martinu,
pod krunýřem duše čistá
věřila již v Jesu Krista.

Jinoch, křestu čekatel,
chudinu vždy v lásce měl;
na koni svém jezdec pružný
nenechal ji bez almužny.

V Amiensu*) u brány
prosí žebrák odraný;
zle se chudák zimou chvěje,
slzy hořké z očí leje.

Martin peněz nemaje,
na soudruhy nedbaje
z pochvy palaš tasí hbitě,
plášť svůj dělí okamžitě.

Žebrákovi půli dal,
na ramena druhou vzal.
Za ten skutek lásky svaté
došel zpláty přebohaté.

Příští noci v jeho stán
vkročiv mluvil Kristus Pán:
„Mne jsi tímto rouchem šatil,
duši svou jsi obohatil!“

A již vojín blažen jest,
přijalť svatý Kristův křest;
po dvou letech složiv zbraně
bojovníkem stal se Páně.

Válečnický svléknuv háv
pro kněžský se chystal stav;
do Pannonska**) vedla cesta
zmužilého věrověsta.

Na té pouti, kudy šel,
Kristus Bůh mu ze rtů zněl;
samospasnou pravdou jemnou
plašil ze hlav mlhu temnou.

Zavraždiť jej lupič chtěl,
ale v hrudi své se chvěl;
vida jej tak pokojného,
„Nebojíš se?“ tázal se ho.

,Neleká mne ta tvá zbroj ;
raděj’ ty se, bratře, boj!
Čím se víc tvá vina množí,
tím dřív stihne trest tě Boží!’

Loupežník se ulekl,
do hor chvatně utekl.
Svatý Martin vážně kráčel
slzou díků líce smáčel.

V Sabarii***) matku svou
získal snahou bedlivou;
navrátil se z Pannonie
zase nazpět do Gallie.

Pro Ježíše vícekrát
přijímal a snášel rád
potupu i bolnou ránu
od bludařů Arianů.

Martin prvním klášterem
obohatil Galiu zem;
poctil Bůh tam sluhu Svého,
vzkřísilť muže zemřelého.

Mniši v úzkých jeskyních
přepsali mu mnoho knih;
modlitbami, postem, kázní
ostávali hříchů prázni.

I jak biskup v chudé chatě
před Bohem žil Martin svatě;
v celé zemi modly bořil,
nové věrců obce tvořil.

K posvěceným oltářům
cestu klestil bludařům;
velikými jemu divy
pomáhal Bůh dobrotivý.

Klidnou smrtí vetchý kmet
opustil ten časný svět;
povznesla se duše vzhůru,
pochováno tělo v Túru****).

U nás každá dědina
ctí a vzývá Martina;
ó kéž národ k prosbě jeho
pozbaví se bludu všeho!

*) Amiens, ohrazené město ve Francii, v staré Pikardii, v departementu Somme-ském.

**) Do nynějšího Uherska.

***) Sabaria, za starého věku znamenité město v hořejší Pannonii, nyní Steinamanger, maďarsky: Szombathely v župě železné.

****) Tours (vyslov Túr), nyní hlavní město francouzského departementu (kraje) Indre et Loire na levém břehu řeky Loiry.zdroj historického článku:
Legendy - životy svatých a světic božích 1894, autor Beneš Method Kulda.

datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. listopadu 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Svatý Martin - voják, ze kterého se stal svatý muž


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: