První obrněný automobil s protiletadlovou výzbrojí

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1909, autor neuveden.
Již na začátků vzduchoplavby si vojáci uvědomovali nutnost obrany proti leteckým náletům. Jeden z prvních samohybných protiletadlových systémů, určených pro boj proti letadlům i vzducholodím, vám představí článek z roku 1909.


Dělový automobil na balony a aeroplany.

Dříve, než budou sloužiti balony a aeroplany dopravě, bude jich zajisté používáno ve válce.

Je to ostatně patrno již z oné pozornosti, kterou věnují těmto technickým novinkám kruhy vojenské všech států. Surovost takové války přesahuje ovšem veškeré pomyšlení.

Rozumí se samo sebou, že současně s vývojem balonů a aeroplanů kráčí rozvoj přístrojů, jež jsou určeny na jejich ničení. Zmínili jsme se v loňském ročníku o Kruppově děle pro střelbu na letadla a dnes podáváme vyobrazení automobilu dělového, který byl sestrojen v továrně Die Rheinische Metallwaren und Maschinenfabrik.

Automobil tento (viz obrazec) je částečně obrněný a je poháněn čtyřválcovým benzinovým motorem o výkonnosti 20 HP. Hnací ústrojí jest shodné s obvyklým pohonem automobilu.

Automobil, v němž může býti pohodlně pět osob, jest vyzbrojen mitrailleusou Hotchkissovou ráže 8 mm, která jest umístěna mezi předním a zadním sedadlem a tak upravena, že se může podle potřeby otáčeti kol osy svislé, při čemž je možno její hlaveň otáčeti kol osy vodorovné, tak že se obsáhne celý terrain kolem automobilu.

Pohroma, která hrozí aeroplanům zavedením automobilů dělových, sestrojených zvláště proti letadlům, stává se nepatrnou, uvážíme-li, že se aeroplany pohybují velkou rychlostí.

Střelba na ně bude tedy velmi nejistá.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1909, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. listopadu 2018


Diskuze k článku „První obrněný automobil s protiletadlovou výzbrojí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.