Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak nás viděl svět: Kdo jsou Češi? Asi nějací cikáni. Kde jsou Čechy? Nevíme.
původně vyšlo: Smlouva o mír s Německem a náš stát 1919, autor JUDr. Bedřich Linhart.

Dnes pokládáme za samozřejmé, že téměř všude na světě mají lidé alespoň částečné povědomí o naší zemi. Ať už kvůli naší kultuře, roku 1968 a 1989, nebo znají některé české sportovce. Text z roku 1919 vám ale ukáže svět, kde Čechy téměř nikdo neznal. Za takové situace bylo vskutku husarským kouskem, zajistit mezinárodní uznání nově vzniklého Československa.


Kde jsou Čechy?

Jest známo, že existenci různých rakouských národností objevil teprve Scotus Viator, pravý to Livingstone Střední Evropy.

Až dotud znali na západě pouze Vídeň, nejvýše Budapešť, — ostatek jim byl temnou pevninou. Čechy si pletli s cikány (bohémiens), Prahu s Pragou u Varšavy.

Když za ředitelství Šubertova byl slavný baryton pařížské opery Lasalle získán pro letní pohostinské hry na Nár. divadle, věnovaly mu jeho pařížské ctitelky na cestu bohatý ruský kožich. Ale ani nyní nezdají se býti známosti o nás valně podrobnými.

Když Lloyd George v anglické sněmovně lícil obtížnou práci v mírové konferenci, tázal se řečnicky: Kdo z vás ví, co je Těšín? A skutečně teprve později přihlásili se troufalci, kteří tvrdili, že mají tak úžasné vědomosti o Evropě, — ale byli to členové oposiční strany Northcliffovy.

Daily Mail vypravuje, že když jednalo se o pozvání Rakouska na mírovou konferenci, byla nota adresována ,,To the Austrohungarian Empire.“

Teprve v neděli na to byl omyl poznán, ale zdařilo se zadržeti tuto notu až ve Vídni. Nicméně mohl Bela Kuhn v Pešti plakátovati, že vláda jeho byla pozvána na konferenci.

Poznámka redakce Bejvávalo.cz:

Britský publicista a historik Scotus Viator (1879 - 1951) se pravým jménem jmenoval Robert William Seton-Watson. Ve své práci se zaobíral dějinami slovanských národů a seznámil se i s T. G. Masarykem.

Na počátku 20. století se jednalo o nejuznávanějšího anglicky hovořícího odborníka na národnostní poměry v Uhersku. Svým dílem „Racial Problems in Hungary“ z roku 1908 výrazně napomohl vzniku samostatného Československa.původ historického článku:
Smlouva o mír s Německem a náš stát 1919, autor JUDr. Bedřich Linhart.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. října 2018Debata k článku 'Jak nás viděl svět: Kdo jsou Češi? Asi nějací cikáni. Kde jsou Čechy? Nevíme.'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.