Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Ženy studující vysokou školu? Novinka, kterou přinesl až vznik Československa v roce 1918

původně vyšlo: Česká hospodyně 1918, autor Ž. Obz.
Dnes si nedokážeme představit vysoké školy bez studentek, ale za dob Rakousko-Uherska bylo studium žen na většině škol vyloučené. Se změnou, kterou ženám dychtícím po vzdělání přinesl vznik Československa, vás seznámí článek z roku 1918.


Ženy v naší české republice nabývají nových oprávnění.

Ve starém rakouském útvaru byly ženám přístupny jen fakulta filosofická a medicínská.

Dnes jest v prvé řadě usnadněno ženám i studium průpravné, neboř všechny privatistky na obchodních školách chlapeckých přijímají se za řádné žákyně.

Profesorský sbor akademie umění usnesl se jednomyslně ve schůzi dne 13. listopadu, aby zásadní příznivé usnesení sborové, již v r. 1913 v otázce studia žen učiněné, jehož praktické provedení pro různé technické překážky a vypuknutím světové války nebylo dosud docíleno, bylo za nynějších příznivějších podmínek uskutečněno a ženám přiznána tatáž práva, kterých požívají mužové.

Zápis a přijímací zkouška oznámí se dodatečně.

Na všech odborech české vysoké školy technické v Praze připuštěny ženy za řádné posluchačky, pokud prokazují předepsaná předvzdělání. Toto významné usnesení učinil profesorský sbor jednomyslně ve schůzi dne 6. listopadu m. r., prováděje tím úplnou rovnost mužů a žen ve studiu technickém, kteréž stanovisko vždy hájil a jež jediné odpovídá demokratickému duchu doby. Usneseni má platnost již i pro letošní rok školní.

Právnická fakulta otevřena taktéž ženám; děkanství české právnické fakulty upozorňuje, že ženy mohou býti přijímány za řádné posluchačky.

Sbor profesorský hospodářské akademie v Táboře usnesl se, aby přijímány byly ženy za posluchačky akademie za stejných podmínek jako muži.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1918, autor Ž. Obz.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. listopadu 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.