Závěr školního roku a vysvědčení před 200 lety

původně vyšlo: Lidové noviny - 1926, autor js.
Jak vypadalo školní vysvědčení za časů Rakousko-uherské monarchie a jak před téměř dvěma sty lety probíhal slavností závěr školního roku? Jedinečný popis této důležité události v životě každého žáka a studenta vám přináší historický článek z roku 1926.


Zakončení školního roku na gymnasiích kdysi a dnes.

Před sto lety končil školní rok na rychnovském gymnasiu takto:

Po ukončení zkoušek byly v kostele slavnostní bohoslužby »Deo gratias«, načež v jedné třídě pořádána slavnost oficiálního skončení roku. Nejlepší žáci z vyšších tříd počínají slavnost řečí buď latinskou nebo německou, zřídka českou.

Tato řeč musela býti dříve schválena krajským hejtmanem. Žák se jí naučit nazpaměť a proto bývala kratší. Pak přečetl prefekt gymnasia známky (»praelectio classium«) a odměnil vyznamenané. Odměnami byly obyčejně knihy, hlavně latinští autoři.

Krajský soud v Hradci Králové nařizuje roku 1820 v květnu přísně, aby se nedávali jako premie autoři němečtí, nýbrž jen latinští a řečtí. Z latinských pak Horác, Ovid a Juvenalis jen vydání kastigovaná, z řeckých se doporučuje Homerova Odysseia, vydání Zauperovo.

V r. 1840 povoluje dvorní komise studijní, že místo knih může být také premií peněžitý obnos, a to 40 zl., v krajských městech 60 zl., v hlavních pak 80 zl.

Pak se rozdávala vysvědčení. Nebyla to vysvědčení v našem smyslu, nýbrž t. zv. »Klassenzettel«, t. j. tištěné seznamy žáků se všemi jejich známkami. Osobní vysvědčení vydávala se jen na zvláštní žádost.

Na těchto třídních výkazech v čele uveden vždy nejdříve »primus« (»Praemio donatus«), pak druhý a třetí (»huic proxime accesserunt«). Další jdou pak Podle abecedy.

— Ukončení slavnosti dálo se deklamací ódy vždycky latinské. Abychom měli názor, jaké tyto řeči při zahájení a ódy při skončení slavnosti (obojí přednášeli studenti-premianti) byly, všimněme si některých z gymnasia rychnovského:

R. 1828 student Ant. Rothansel má řeč: »Liber die wahre Ehre, Hoheit und Grösse des Menschen« (o skutečné čestnosti, vznešenosti a velikosti lidské), slavnost končí premiant Ježovský ódou: »De erecta studendi methodo« (o přímé methodě studia).

V roce 1829 týž Ježovský má řeč: »Der Jüngling soli ein guter Patriot seyn« (jinoch má býti dobrým vlastencem) a student Ign. Havránek ódu »Industriae laudes« (chvála pilnosti).

V roce 1842 řeční student Ig. Batěk na thema: »Über die Nothwendigkeit für Jünglinge sich frühzeitig für den Staatsdienst zu bilden« (Je třeba, aby se jinoši záhy vzdělávali pro službu státu) a jeho bratr Frant. Batěk recituje ódu: »Cantio in eligendis amicis adhibenda« (buďme opatrní při volbě přátel).

Rok nato (1843) řeční Jan Vachl: »Über die Nachtheile einseitiger Bildung« (V čem je škodlivé jednostranné vzdělání) a Ed. Volek recituje ódu: »Valedictio_ Richnovio« (Sbohem, Rychnove!).

— Vysvědčení jsou latinská, do r. 1844 bez kolků, po tomto roce s kolkem 6krejcarovým. Stupnice známek: Je pět známek: 1. prima classis cum eminentia (vyznamenání, na vysv. na prvém místě, v seznamu označ. »em.«), 2. prima classis accedens ad eminentiam (vyznam., zkr. I »ad em.«), 3. prima classis (zkr. »I«), 4. secunda classis (zkr. »2«) a 5. tertia classis (zkr. »3«, propadnutí).


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1926, autor js.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. června 2021


Diskuze k článku „Závěr školního roku a vysvědčení před 200 lety“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.