Závěr školního roku a vysvědčení před 200 lety

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1926, autor js.
Jak vypadalo školní vysvědčení za časů Rakousko-uherské monarchie a jak před téměř dvěma sty lety probíhal slavností závěr školního roku? Jedinečný popis této důležité události v životě každého žáka a studenta vám přináší historický článek z roku 1926.
Následující text pochází z roku 1926

Zakončení školního roku na gymnasiích kdysi a dnes.

Před sto lety končil školní rok na rychnovském gymnasiu takto:

Po ukončení zkoušek byly v kostele slavnostní bohoslužby »Deo gratias«, načež v jedné třídě pořádána slavnost oficiálního skončení roku. Nejlepší žáci z vyšších tříd počínají slavnost řečí buď latinskou nebo německou, zřídka českou.

Tato řeč musela býti dříve schválena krajským hejtmanem. Žák se jí naučit nazpaměť a proto bývala kratší. Pak přečetl prefekt gymnasia známky (»praelectio classium«) a odměnil vyznamenané. Odměnami byly obyčejně knihy, hlavně latinští autoři.

Krajský soud v Hradci Králové nařizuje roku 1820 v květnu přísně, aby se nedávali jako premie autoři němečtí, nýbrž jen latinští a řečtí. Z latinských pak Horác, Ovid a Juvenalis jen vydání kastigovaná, z řeckých se doporučuje Homerova Odysseia, vydání Zauperovo.

V r. 1840 povoluje dvorní komise studijní, že místo knih může být také premií peněžitý obnos, a to 40 zl., v krajských městech 60 zl., v hlavních pak 80 zl.

Pak se rozdávala vysvědčení. Nebyla to vysvědčení v našem smyslu, nýbrž t. zv. »Klassenzettel«, t. j. tištěné seznamy žáků se všemi jejich známkami. Osobní vysvědčení vydávala se jen na zvláštní žádost.

Na těchto třídních výkazech v čele uveden vždy nejdříve »primus« (»Praemio donatus«), pak druhý a třetí (»huic proxime accesserunt«). Další jdou pak Podle abecedy.

— Ukončení slavnosti dálo se deklamací ódy vždycky latinské. Abychom měli názor, jaké tyto řeči při zahájení a ódy při skončení slavnosti (obojí přednášeli studenti-premianti) byly, všimněme si některých z gymnasia rychnovského:

R. 1828 student Ant. Rothansel má řeč: »Liber die wahre Ehre, Hoheit und Grösse des Menschen« (o skutečné čestnosti, vznešenosti a velikosti lidské), slavnost končí premiant Ježovský ódou: »De erecta studendi methodo« (o přímé methodě studia).

V roce 1829 týž Ježovský má řeč: »Der Jüngling soli ein guter Patriot seyn« (jinoch má býti dobrým vlastencem) a student Ign. Havránek ódu »Industriae laudes« (chvála pilnosti).

V roce 1842 řeční student Ig. Batěk na thema: »Über die Nothwendigkeit für Jünglinge sich frühzeitig für den Staatsdienst zu bilden« (Je třeba, aby se jinoši záhy vzdělávali pro službu státu) a jeho bratr Frant. Batěk recituje ódu: »Cantio in eligendis amicis adhibenda« (buďme opatrní při volbě přátel).

Rok nato (1843) řeční Jan Vachl: »Über die Nachtheile einseitiger Bildung« (V čem je škodlivé jednostranné vzdělání) a Ed. Volek recituje ódu: »Valedictio_ Richnovio« (Sbohem, Rychnove!).

— Vysvědčení jsou latinská, do r. 1844 bez kolků, po tomto roce s kolkem 6krejcarovým. Stupnice známek: Je pět známek: 1. prima classis cum eminentia (vyznamenání, na vysv. na prvém místě, v seznamu označ. »em.«), 2. prima classis accedens ad eminentiam (vyznam., zkr. I »ad em.«), 3. prima classis (zkr. »I«), 4. secunda classis (zkr. »2«) a 5. tertia classis (zkr. »3«, propadnutí).


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1926, autor js.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. června 2021


Diskuze k článku „Závěr školního roku a vysvědčení před 200 lety“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.