Zapomenuté myšlenky a citáty z roku 1889, které vás překvapí svou aktuálností

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Pokrok západu - 1889, autor neuveden.
Máte rádi zajímavé myšlenky na téma rodina, přátelství nebo pravda a lež? Historický článek z roku 1889 vám nabídne více jak 30 důkazů toho, že dobrá myšlenka neztratí nic ze své pravdivosti ani po více jak 130 letech.
Následující text pochází z roku 1889

Zrnka pravdy.

Chudá matka často spíše sedm dětí vyživí, než sedm dětí vyživí jednu matku.

Děti povídají, co činí; staří, co jsou činili; blázni, co by činiti měli; stateční, co by rádi činili; rozumní, co činiti sluší.

Pomluva vraždu koná jediným slovem, jediným pokynutím hlavy, jediným po krčením ramen, jediným pohledem a po usmáním.

Matčiny ruce jsou měkky i když bijí.

Hledě na les nevyrosteš, a zevluje na lidi nezbohatneš.

Tělo bez pohnutí a duše bez trápení hyne,

Falešný přítel jako kočka z předu líže, pozadu škrábe.

Kdo se smolou obírá, umaže se od ní; kdo s ohněm, spálí se.

Život bohatství dává a smrt vše odnímá.

Koho rozum nevede, toho škoda po vede.

Nic tak snadno nesestárne, jako dobrodiní.

Ze lži lidé neumírají, jen že potom víry nemají.

Vtipu třeba časem, ale rozumu vždy.

Jakým kdo jest, to v jeho moci, a jak o něm se myslí a mluví, to v cizí.

Jako růže mezi trním roste, tak klopotná práce nese ovoce pro časnost i věčnost.

Zle jest, když jazyk před rozumem ubíhá.

Ten trpěliv býti nemůže, kdo žádostí svých nepřemůže.

Trápení jest pluh, který půdu srdce rozrývá, aby símě ctnosti hlouběji pojalo a bezpečněji zachovalo.

Na penězích, opatrnosti a víře vždycky spíš se nedostává, nežli nabývá.

Čím plnější klas, tím hlouběji se kloní: tak lidé, čím dokonalejší, tím více pokornější.

Nebezpečenství učí nábožnosti.

Co vnada na udici, jsou statky a rozkoše světa.

Neodkrývej nikdy nešlechetným spůsobem křehkosti bližního svého, chtěje sám sebe povýšiti a nad ním se stkvíti.

Lépe vodu piti v radosti, nežli med v žalosti.

Vlast a národ — ctností zárod.

Jedině ten jest šťastným, kdo jest spokojen s tím co má.

Jedině lidé dobré paměti mohou býti dobrými lháři.

Odhodlanost a vytrvalost přivádí koho koliv na nejvyšší stupeň.

Hádky by neměly dlouhého trvání a zlých následků, kdyby byly jednostranné.

Veškeré jednání naše má býti pravdivým, chceme-li se zdarem se potkati.

Náš život je takovým, jakým sami jej utvoříme. Každé neštěstí má své příčiny.

Cokoliv děláme, hleďme, aby to bylo co nejlépe uděláno. Tím nabydem dokonalosti.

Odkládání na zítřek, co máme dnes vykonati, mívá škodné následky.

Dobré zvyky jen ten si osvojí, kdo jiným činí to, co si sám přeje, aby mu jiní činili.


Původní zdroj historického článku:
Pokrok západu - 1889, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. října 2021


Diskuze k článku „Zapomenuté myšlenky a citáty z roku 1889, které vás překvapí svou aktuálností“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.