Zákon, zakazující pečení chleba z pšeničné mouky a omezující výrobu cukrovinek

původně vyšlo: Česká hospodyně 1915, autor neuveden.
Válka přináší obyvatelstvu hlad a nedostatek surovin. V období první světové války to u nás vedlo k vyhlášení zákona, který výrazně omezoval výrobu pečiva z pšeničné i žitné mouky a přísně jeho prodej reguloval. Podrobnosti vám prozradí text z roku 1915.


Nové nařízení o výrobě chleba a pečiva.

Tyto dny nabývá platnosti nové minist. naříz. z 20. prosince 1915 o výrobě a prodeji chleba a pečiva.

Vzhledem k jeho důležitosti i pro širší kruhy uvádíme nařízení v celém zněni:

§ 1. Pšeničné mouky na pečivo a pšeničné mouky na vaření nesmí se používali k výrobě chleba. Ministr vnitra může případ od případu povoliti na návrh válečného obilního ústavu výjimky z toho pro země, okresy nebo obce.

§ 2. Zemské politické úřady mají, přihlížejíce ke druhům mouky k výrobě použitým, stanovití jakost a váhu chleba a se zřetelem k nynějším poměrům prodejní cenu.

§ 3. Po živnostensku vyráběti a prodávati drobné pečivo je zakázáno.

§ 4. Po živnostensku vyráběti necukrované suchary (suchary z vody) je dovoleno pouze s povolením zemského politického úřadu.

§ 5. Zemské politické úřady jsou zmocněny v případech zcela zvláštního zřetele hodných, zejména při výrobě chleba a pečiva pro léčebné ústavy, jakož i dietetické a náboženské účely, povoliti na žádost případ od případu výjimky z předpisů §§ 1. a 3.

§ 6. Obchodníci a jinačí prodavači smějí uváděti do obchodu chléb tuzemského původu odpovídající předpisům tohoto nařízení.

§ 7. Pekaři, obchodnici a jinačí prodavači chleba jsou povinni prodávati kupujícím chléb též nakrájený na kousky v každém požadovaném množství.

§ 8. K živnostenské výrobě cukrářského zboží všelikého druhu nesmí se používati pšeničné a žitné mouky.

Vyráběti cukrářské zboží všelikého druhu s použitím jiných druhů mouky, než v předchozím odstavci vyjmenovaných, je dovoleno toliko o dvou dnech v týdnu. Starosta obce má tyto dva dny stanovití se zřetelem k místním zvyklostem a veřejně je vyhlásili.

K živnostenské výrobě kakesů smí se upotřebíti pšeničné a žitné mouky toliko v množství, nepřevyšujícím 30 proc. (jako dosud) celkové váhy množství těsta. Zem. politické úřady mohou živnostenskou výrobu kakesů časově obmeziti nebo úplně zakázali.

Vyráběti po živnostensku cukrářské zboží z máslového (listového) a kynutého těsta je zakázáno. Za živnostenskou pokládá se každá výroba za účelem dodávání třetím osobám za úplatu.

§ 9. Pekařům a cukrářům je zakázáno přijímali k vypečeni těsto od třetích osob připravené.

§ 10. Pekařské a cukrářské zboží smí se u výrobců a obchodníků, jakož i v hostincích a výčepech všeho druhu podávati zákazníkům toliko na jejich žádost neb objednávku. Stavětí mísy s těmito výrobky na stoly, jakož i roznášeti je v mísách k volnému výběru je zakázáno.

§ 11. Pekaři, cukráři, jinačí prodavači pečiva jakož i hostinští a výčepnici všelikého druhu mají na místě každému viditelném vyvěsiti otisk tohoto nařízení ve svých prodejnách a provozovacich místnostech.

§ 12. Politické úřady první stolice, jakož i policejní úřady jsou oprávněny prostřednictvím svých orgánů nebo zvláště k tomu zřízených a stran zachováni obchodních tajemství do přísahy vzatých znalců místnostech, kde se pečivo připravuje, uschovává, prodává nebo balí, kdykoliv provésti prohlídky, nahlédnouti do obchodních záznamů a dle výběru vzíti vzorky za účelem vyšetření.

Podnikatelé závodů a jejich zástupci jsou povinni podali úředním orgánům a znalcům každé na nich žádané vysvětleni.

Politické úřady první stolice, jakož i policejní orgány jsou zmocněny přibrali k těmto úředním výkonům také orgány finanční stráže, potravinové policie a tržní policie obec. úřadů.

§ 13. Přestupky tohoto nařízení a předpisů na jeho základě vydaných, pokud nenastupuje stihání trestním soudem, trestány jsou politickým úřadem první stolice peněžitou pokutou do 5000 korun nebo vězením do 6 měsíců.

Dopustí-li se přestupku živnostník, může kromě toho, pokud jsou tu předpoklady § 133b) odst. 1. lit. a) z. ř., býti nařízeno odnětí živnostenského oprávněni.

§ 14. Toto nařízení nevztahuje se na výrobu chleba a pečiva pro vojenskou správu

§ 15. Toto nařízení nabývá dne 23. prosince 1915 platnosti na místo min. nař. z 11. srpna 1915 č. 231 ř. z.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1915, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. února 2020


Diskuze k článku „Zákon, zakazující pečení chleba z pšeničné mouky a omezující výrobu cukrovinek“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.