Zákaz z ministerstva: ženy nesmí pracovat s tajnými informacemi

původně vyšlo: Národní listy - 1907, autor neuveden.
Proč začátkem minulého století jisté ministerstvo zakázalo, aby měly jeho úřednice přístup k utajovaným informacím? A jak na takový zákaz reagovalo tehdejší hnutí za rovnoprávnost žen? Ani jedno naštěstí žádným tajemstvím není, takže vám to prozradí článek z roku 1907.


Jsou ženy nediskretní?

V posledních dnech zabývá se v Londýně mnoho lidí otázkou, pokud jsou ženy vzhledem k zachování úřadního nebo obchodního tajemství spolehlivy.

Podnět k této zajímavé novinářské diskusi dal výnos ministerstva orby Spojených státův, oznámený kabelem z Washingtonu, jimž se zapovídá státním funkcionářům míti ženské soukromé tajemníky. Rovněž nesmějí příště v tomto ministerstvu býti úřadnice pověřovány vyřizováním důvěrných záležitostí.

Toto obmezení ženské úřadní služby zakládá se dle všeho na nepříznivých zkušenostech a bylo odůvodněno tím, že prý ženy jsou méně schopny zachovali vůči svým ženichům, manželům a jiným osobám úřadní tajemství.

Soudí se patrně, že dívka, které se svěří tajné listiny, nebo žena, která se zabývá přísně důvěrnými stenogramy, nezachová po případě doma onu mlčenlivost, jaká se doufá jistěji nalézti u muže.

Ačkoli v Anglii jsou ženy v ministerstvech málo zaměstnány proti Americe, kde jest ministerských úřadnic mnoho, budí přece živá polemika časopisů značný zájem, zvláště v ženských kruzích.

Mnoho se tím ovšem nevysvětlí a není také snadno rozřešiti otázku, zdali moderní Markétka při večerní zahradní scéně svému Faustovi sdělí, co ve dne v ministerstvu orby zajímavého zvěděla.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1907, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. dubna 2021


Diskuze k článku „Zákaz z ministerstva: ženy nesmí pracovat s tajnými informacemi“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.