Zajímavý způsob, jak se kdysi ve škole učilo a známkovalo vaření

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1895, autor neuveden.
Zajímá vás, jak před více jak sto lety vypadaly ve školách hodiny vaření pro dívky? A jakým velmi zajímavým a přitom praktickým způsobem byly jejich pokroky v kuchyni vyhodnocovány a známkovány? To vám prozradí článek z roku 1895.
Následující text pochází z roku 1895

Škola a kuchyně.

Nejnovější reformy na dívčích školách, zaváděné od počátku tohoto školního roku — po starším jíž, anglickém příkladě — v Berlíně a jiných městech německých, dokazují zřejmě, že tyto dva pojmy, škola a kuchyně totiž, nejsou tak vzdáleny od sebe, jak by se dle běžného názoru zdálo.

Nejedná se o nic jiného, než aby školní vyučování rozšířeno bylo o předmět dosavad jen domácí výchově ponechaný, ale dojista pro dívky mnohem důležitější než na př. řecké a římské báje* sloví, analytika a trigonometrie, totiž o kuchařství.

Dlužno však rozuměti zde kuchařství v pojmu nejširším, míti tudy na mysli veškery péče a potřeby, týkající se kuchyně a domácnosti vůbec; slovem jeví se tu snaha, vychovávati dívky již od školních let jako dobré hospodyně, obeznámené se vším, co spadá do oboru budoucí jich působnosti.

V severním okresu berlínském nalezá se již čtvero tímto vyučováním opatřených ústavů dívčích. Kromě obvyklých tříd školních má každý ústav svou velikou, s okázalým nákladem pořízenou kuchyni, kde se v určitou hodinu zcela systematicky umění kuchařskému vyučuje.

Zvláštní síly, na školách těchto ustanovené, mají za úkol, seznamovali chovanky i s lučebním složením potravin, jakož i s fysickými pro cedurami, vznikajícími při vaření. Že při praktickém tomto předmětů lze snadně dávati též úkoly samostatné, rozumí se samo sebou, nesnadnější jo však asi opravování úkolův »pochybených«.

Ostatně odbývati se budou, jak v programu škol těchto bylo oznámeno, každého měsíce před zvláštní komisí, sestávající z damské poroty občanské, veřejné zkoušky z kuchyňského umění, dle jichž výsledku dopadne také celoroční klassifikace.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1895, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. září 2020


Diskuze k článku „Zajímavý způsob, jak se kdysi ve škole učilo a známkovalo vaření“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.