Vtipy z roku 1888 na téma ženy a manželství

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Veselý anekdotář, encyklopedie humoru a vtipu - 1888, autor Hugon Wunsch.
Zajímá vás, jaký smysl pro humor měli naši předci před 133 lety? Vyzkoušejte si sami, zda vás i po takto dlouhé době dokážou rozesmát vtipy a aforismy na téma ženy a manželství, které původně vyšly v encyklopedii humoru už v roce 1888. Myslíte, že něco z níže uvedeného platí i dnes?
Následující text pochází z roku 1888

Dámy

Muž, maje velmi zlou ženu, spával častěji v osamělém pokoji. Jednou mu bylo, jako by nějaký duch u jeho postele stál, i zhrozil se a konečně, dodav si kuráže, pravil: „Kdo jsi? Jsi-li anděl, tedy mi neublížíš, jsi-li ďábel, doufám, že mně také nic neuděláš, neboť jsme švakři, an jsem si vzal tvou sestru.“


* * *


Co řekne mladá dáma krásnému muži, když se jí neobdivuje?
Řekne mu: „Hlupáku!“


* * *


Židovský ďábel v Alžírsku.
Tomáš Champbell napsal ve zprávě o svém pobytu v Alžíru následující historku o židech tamnějších. Zemře-li mužské takové individuum, tedy čeká ďábel u domu smutku, aby se zmocnil mrtvoly na cestě ku hřbitovu.

Poněvadž rabínové tuto na celé cestě provázejí, tedy je následuje chytrý ďábel z povzdálí a čeká na příležitost, až by se mohl mrtvoly zmocniti, neb do hrobu vklouznouti.

Proto rozhodí rabín, jenž stojí nad hrobem, zlaťáky, co možná daleko od sebe. Ďábel, tak domnívají se židé, jest s dostatek lakotným a běží raději za zlaťáky, nežli aby se dále o žida staral. Mezitím zakopají rychle mrtvolu.

Podivné při tom jest, že rozhazování peněz při ženském pohřbu odpadá; jsouť v Alžíru toho mínění, že ďábel jest sám sebou příliš zaměstnán, než aby si pověsil ještě ženu na krk.


* * *


Rozdíl mezi dámou a hodinami. V jisté společnosti bavili se luštěním různých hádanek a rébusů. Jedna mladá koketka tázala se svého velice galantního společníka, zda-li by jí nemohl říci, jaký rozdíl jest mezi mladou, sličnou dámou a mezi hodinami.

„Nic snažšího, drahá slečno,“ odvětil dvorně společník, „hodiny upozorňují na čas, kdežto mladá, sličná dáma, jako vy, spůsobujete, že se na čas úplně zapomíná.“


* * *


Ďábelská rodina.
Ďábel měl kdysi tuze hloupý den, přišelť totiž na myšlénku, aby se oženil. Nalezl náhodou ženštinu, která se mu pro své drzé chování zalíbila a která mu namluvila, že jest pannou, ačkoliv měla mnoho milostných poměrů.

Nazývala se Impietas. Táž obdařila ďábla záhy 7 dcerami. Dorůstající děvčata nemohla to ale brzy u ohnivé matky vydržeti a šla jedna po druhé do světa.

— Arrogantia (domýšlivost), nejstarší, provdala se za šlechtice.
— Avaritia (lakomství), druhá, vzala si žida, utekla však později s křesťanským kupcem.
— Falsitas (faleš), třetí, provdala se za advokáta.
— Invidia (závist), následující, vzala si řemeslníka.
— Hypocrisis (pochlebenství), pátá, dostala se ku dvoru.
— Superbia (zpupnost), šestá, stala se vychovatelkou.
— Sacortatio (smilstvo), sedmá, běhá posud svobodná po světě.


* * *


Že nevíš, proč se dává dámám za svobodna pravá strana?

Abych nevěděl! Z etikety!

To to! Aby nám pro všecky možné případy nepřirostly k srdci.


Původní zdroj historického článku:
Veselý anekdotář, encyklopedie humoru a vtipu - 1888, autor Hugon Wunsch.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. září 2021


Diskuze k článku „Vtipy z roku 1888 na téma ženy a manželství“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.