V čem jsou lepší ženy a v čem muži? Výzkum z roku 1906 vám to prozradí

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Lidové noviny - 1906, autor neuveden.
Jsou si obě pohlaví ve všem rovnocenná, nebo jsou v něčem lepší ženy a v něčem muži? Kdo z nich je obratnější, kdo je bystřejší, nebo jaký je mezi nimi ve vnímání světla či zvuku? Na všechny tyto otázky vám odpoví zajímavý vědecký výzkum z roku 1906. Myslíte, že se od té doby muži a ženy změnili?
Následující text pochází z roku 1906

Psychologické rozdíly pohlaví.

Dr. Helena B. Thompsonová v Chicagu vydala nedávno k řešení této otázky zajimavý příspěvek ve spise »The mental traits of sex«, v němž snaží se na základě experimentu vytknouti psychologickou podobnost a odlišnost obou pohlaví.

Pokusy konány byly s 25 posluchači a 25 posluchačkami university v Chicagu ve věku od 20 do 25 let. Pokusy týkaly se otázek: jaká je nervová citlivost u muže a u ženy a bystrost v rozeznávání rozdílů (při všech smyslech): měřena byla hybnost a vytrvalost; zkoušena bystrost, vtipnost a pronikavost, pamět, asociace, změna pulsu a dechu za různých okolností, a konečně šlo o to, najiti zvláštní disposice a schopnosti obou pohlaví.

Z výsledků, jež však nijak nejsou dosud spolehlivé, neboť počet zkoušených osob jest příliš malý, stůjtež zde některé: U žen jest nižší stupeň citlivosti při vjemech hmatových, tlakových, chuťových (sladkých, slaných, kyselých a horkých), čichových i zrakových (při barvách): též tlak způsobuje jim spíše bolest než mužům.

Muži mají nižší práh čivosti pro světlo. Horní a dolní mez tónů jest u zen i mužů stejná. Tóny a barvy rozeznávají ženy lépe než muži. Při požitcích tepelných, čichových a pasivním tlakem vznikajících je nejvíce rozdílu. Muži lépe rozeznávají závaží (zdviháním), sladké, kyselé a hořké chuti, šedou barvu a stín.

Hybnost ve většině forem jest lépe vyvinuta u mužů, zejmena pokud se týče síly a rychlosti, vytrvalosti a přesnosti pohybu; za to dovedou ženy snáze nové pohyby koordinovati. Pokud se intelektuálních schopností týče, vynikají ženy rozhodně paměti a asociativní reprodukce jest v nich asi rychlejší.

Muži pravděpodobně předčí ženy ostrovtipem. Malé rozdíly - jsou-li jaké vůbec - v tom, jak ženu neb muže cit ovládá; sociální vědomí jest větší u muže, náboženské city silnější u ženy.

Ale autorka dokládá, že pokud se citové sféry týče, třeba bylo by míti na zřeteli vliv sociálního prostředí a výchovy.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1906, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. února 2022


Diskuze k článku „V čem jsou lepší ženy a v čem muži? Výzkum z roku 1906 vám to prozradí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.