V čem jsou lepší ženy a v čem muži? Výzkum z roku 1906 vám to prozradí

původně vyšlo: Lidové noviny - 1906, autor neuveden.
Jsou si obě pohlaví ve všem rovnocenná, nebo jsou v něčem lepší ženy a v něčem muži? Kdo z nich je obratnější, kdo je bystřejší, nebo jaký je mezi nimi ve vnímání světla či zvuku? Na všechny tyto otázky vám odpoví zajímavý vědecký výzkum z roku 1906. Myslíte, že se od té doby muži a ženy změnili?


Psychologické rozdíly pohlaví.

Dr. Helena B. Thompsonová v Chicagu vydala nedávno k řešení této otázky zajimavý příspěvek ve spise »The mental traits of sex«, v němž snaží se na základě experimentu vytknouti psychologickou podobnost a odlišnost obou pohlaví.

Pokusy konány byly s 25 posluchači a 25 posluchačkami university v Chicagu ve věku od 20 do 25 let. Pokusy týkaly se otázek: jaká je nervová citlivost u muže a u ženy a bystrost v rozeznávání rozdílů (při všech smyslech): měřena byla hybnost a vytrvalost; zkoušena bystrost, vtipnost a pronikavost, pamět, asociace, změna pulsu a dechu za různých okolností, a konečně šlo o to, najiti zvláštní disposice a schopnosti obou pohlaví.

Z výsledků, jež však nijak nejsou dosud spolehlivé, neboť počet zkoušených osob jest příliš malý, stůjtež zde některé: U žen jest nižší stupeň citlivosti při vjemech hmatových, tlakových, chuťových (sladkých, slaných, kyselých a horkých), čichových i zrakových (při barvách): též tlak způsobuje jim spíše bolest než mužům.

Muži mají nižší práh čivosti pro světlo. Horní a dolní mez tónů jest u zen i mužů stejná. Tóny a barvy rozeznávají ženy lépe než muži. Při požitcích tepelných, čichových a pasivním tlakem vznikajících je nejvíce rozdílu. Muži lépe rozeznávají závaží (zdviháním), sladké, kyselé a hořké chuti, šedou barvu a stín.

Hybnost ve většině forem jest lépe vyvinuta u mužů, zejmena pokud se týče síly a rychlosti, vytrvalosti a přesnosti pohybu; za to dovedou ženy snáze nové pohyby koordinovati. Pokud se intelektuálních schopností týče, vynikají ženy rozhodně paměti a asociativní reprodukce jest v nich asi rychlejší.

Muži pravděpodobně předčí ženy ostrovtipem. Malé rozdíly - jsou-li jaké vůbec - v tom, jak ženu neb muže cit ovládá; sociální vědomí jest větší u muže, náboženské city silnější u ženy.

Ale autorka dokládá, že pokud se citové sféry týče, třeba bylo by míti na zřeteli vliv sociálního prostředí a výchovy.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1906, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. února 2022


Diskuze k článku „V čem jsou lepší ženy a v čem muži? Výzkum z roku 1906 vám to prozradí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.