Útlak českých dětí: pět měsíců bez školního vyučování za dob Rakousko-Uherska

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1900, autor neuveden.
Z důvodu epidemie koronaviru měli letos žáci po dobu několika měsíců zakázáno navštěvovat školu. Jak vám ukáže článek z roku 1900, tak podobné situace s nemožností výuky ve škole nastávaly i v dávných dobách monarchie. Tehdejším důvodem byla ale místo epidemie snaha o germanizaci českých dětí.
Následující text pochází z roku 1900

České děti pět měsíců bez školního vyučováni.

Na počátku béžícího školního roku nepřijala obec olomoucká české děti ze sousedních německých obcí do své české školy v Olomouci. Učinila tak ze zášti proti české škole a z pohnutek germanisačních.

Chtěla znemožniti rozvoj českého školství v městě a české děti z předměstí vehnati do škol německých. Samo sebou se rozumí, že páni na olomoucké radnici ochotně trpí venkovské děti v německých obecních a měšťanských školách.

Poněvadž rodičové nevěděli, kam do školy s vypovězenými dětmi, požádali sem. školní radu, aby zakročila a jejich dětem postarala se o školní vyučování. Skoro dva měsíce trvalo, než zem. šk. rada zakročila.

V měsíci listopadu m. r. konečně nařídila, aby české děti z předměstí přijaty byly bez odkladu do české obecní školy v Olomouci.

Na základě tohoto rozhodnutí přišli rodičové s dětmi do školy, ale řiditel, pověstný německý zuřivec, přijetí dítek odmítl.

Také na radnici čeští rodičové nepochodili. Obci prý není ničeho po rozhodnutí zem. školní rady. Tak byly zas české děti bez školy a bez vyučování. Máme sice povinnou návštěvu školní, ale když není pro české děti nutných škol, pak školní úřadové ani netrestají rodiče pro neposílání dětí do školy.

Někteří z rodičů, jichž děti vypovězeny byly ze školy olomoucké, těžce nesli, že mládež jejich po měsíce má býti bez školního vyučování, a zavedli své miláčky do vzdálených českých škol v Hejčíně, v Holici, v Řepčíně.

Patrné tušili, že dlouho bude trvati, než zem. školní rada — energicky zlomí odpor olomouckých Němců. Jiní rodičové vzhledem k letošní kruté zimě nemohli se odhodlati k posílání dětí do dalekých obcí a ponechali je doma.

V těchto dnech teprv byla záležitost na prospěch českých dětí zem. škol. radou vyřízena. Obec olomoucká donucena k přijetí českých dětí z předměstí do své české školy.

Plných pět měsíců byly české děti bez školního vyučování, plných pět měsíců potřebovala zem. šk. rada k vyřízení záležitosti tak naléhavé, k zamezení hrubého, nelidského násilí. — Možno jen na Moravě a v době smiřovací!


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. června 2020


Diskuze k článku „Útlak českých dětí: pět měsíců bez školního vyučování za dob Rakousko-Uherska“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.