Únos českého dítěte jeho německou tchyní

původně vyšlo: Pozor - 1903, autor neuveden.
Rodinné vztahy jsou v případě vícejazyčných manželství někdy velmi složité. A pokud prarodiče neumí mluvit stejným jazykem jako jejich vnoučata, tak je vše ještě komplikovanější. Kam až taková situace může vést vám ukáže článek z roku 1903.


Tchyně unesla zeťovi dítě.

Poštovní asistent Kubín v Novem Jičíně asi před rokem ovdověl a zůstalo mu 3leté rozkošné děvčátko Alžběta.

Rodiče zesnulé choti asistentovy Ferdinand a Maric Nitschmannovi, rolníci v Něm. Jasenici, domáhali se po smrti své dcery všemožně, i soudně, toho, aby dítě tylo otci odebráno a jim k dalšímu vychování odevzdáno, ovšem marně.

Podotknouti dlužno, že Kubín vychovává dítě česky, kdežto Nitschmannovi slova českého neznají a proto k nim dítě nikdy nepřilnulo, nemohouc se s nimi domluviti.

Dne 4. tm. přijela tchyně Kubínova s jeho švakrovou Herminou Prusenovskou, chotí adjunkta státní dráhy v Mor. Ostravě, do Nov. Jičína. Prusenovská přišla ke Kubínovi a žádala po něm důrazně dítě, on však rozhodně odmítl žádosti její vyhověti.

Sotva odešel do úřadu, přišla Prusenovská opět do bytu Kubínova a přes odpor hospodyně Rubínovy dítě, které plakalo a s tetou jiti nechtělo, násilím odvlekla (!) a patrně do Něm. Jasenice k Nitschmannovým odvezla.

Protože pak přes okamžité telegrafické vyzvání Nitschmannovi dítě nazpět nepřivezli, požádal asistent Kubín soud o intervenci. Nevydají-li Nitschmannovi dítě dobrovolně, bude na ně učiněno trestní oznámení pro zločin únosu.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. září 2020


Diskuze k článku „Únos českého dítěte jeho německou tchyní“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.