Trápí vás bolesti hlavy a migrény? Řešte to jako naši předci

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Česká hospodyně 1902, autor neuveden.
Zajímá vás, co o bolestech hlavy a záchvatech migrény věděli lidé před sto lety? Historický článek z roku 1902 vás seznámí s tím, co tehdy lékaři věděli o vzniku migrén i o tehdejších možnostech jejího zmírnění. Třeba vám na bolest hlavy pomůžou i dnes.
Následující text pochází z roku 1902

Migréna.

Migréna jest bolestná nervová nemoc a jest značně strastiplným porušením zdraví.

Základy migrény spočívají v tělesné konstituci a poslední její příčina není dosud lékařům známa. Migréna objeví se již v mládí, zřídka dostaví se ve věku pozdějším.

Nával migrény počíná nejčastěji ráno při probuzení; význačnou jest bolest po levé straně čela, jež jest z počátku tupá, pak bodavá a vrtavá a později stupňuje se až k nesnesitelnosti. Nemocný po ničem jiném netouží než po klidu.

Ku strašným bolestem hlavy přidruží se ještě pocit nevolnosti a dráždění ku zvracení, tep a dech jsou zvolněny. Tento stav potrvá často až do večera. Když může nemocný zvraceti, při čemž objeví se obsah žaludku silně kyselým, dostaví se skoro vždy ulehčení a může nemocný si pochvalovati, jest-li najde pak ve spánku zotavení.

Nával migrény předchází nějaký zevní popud, ať jsou to bezsenné noci, tělesné neb duševní přepracování, starosti nebo i nachlazení. Migréna jsou křeče krevních žil, nastane u těchto zúžení vlivem nervu sympatického, jenž ovládá k životu nevyhnutelné ústroje. Nicméně pozorujeme ale v jiných případech zjev opáčný, kdy nastane rozšíření žil, následkem čehož obličej nemocného spuchne a zrudne a sice jen na levé straně.

Nevolnost a vystupování plynů ukazuje, že migréna s porušeným trávením souvisí a také se pozoruje, že se nával dostavuje též po požití těžko ztravitelných nebo i silně kyselých pokrmů. Z tohoto důvodu má se migrénou trpící těžko stravitelných pokrmů varovati, zvláště luskovin, bramborového salátu, hrubých moučných pokrmů, tuhého masa; rovněž mnozí jen s obtížemi snesou vařená vejce a mají je proto jisti jen ve formě snadno stravitelné.

Každé přeplnění žaludku musí býti vždy vyvarováno. Jako snadno stravitelnou zeleninu jmenujeme špinát, mrkev, chřest, květák (karfiol), jakož i každou listnatou zeleninu, dále odporučuje se ovoce a málo křehkého masa.

Velmi důležito jest při nadbytku kyseliny, jež očividně v těle migrénou nemocného obsažena jest (jak na to ukazuje obsah kyseliny v žaludku při návalu) požívati natron obsahující potravu, již se ona látka do krve přivádí, aneb jen má-li dosti natronu (sloučeniny v sodě obsažené) krev jest s to, v těle kyseliny vázati a z něho odváděti. Jako rostlina nejvíce natron obsahující stojí v prvé řadě špinát. rovněž obsahuje i ostatní uvedená zelenina natron, dále rajská jablka a pór. Taktéž poslouží k čistění krve ovoce a většina plodů a tudíž k vyléčení migrény přispívají.

Rovněž má se dbáti na pravidelnou činnost střeva. Studené omývání z rána posiluje, třeba že mnohý dobře je nesnáší a tací mají užívati vzdušných lázní, jež v každém případu osvěžují. Vedle procházky odporučuje se i tělocvik.

Samozřejmě musí pohyb a klid přiměřeným způsobem se střídati, poněvadž se jakékoli přemáhání novým návalem vymstíti může.

Kde nastane při návalu súžení krevních cév, dostaví se patrný pocit chladu. Tu pak dobře poslouží si nemocný, když obalí hlavu teplými šátky, kdežto při rozšíření cév přikládání vlhkých obkladů ulehčení způsobí. Rovněž přivodí ulehčení, když nemocný pije vlažnou vodu s malým příměskem dvojuhličitanu sodnatého.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. května 2020


Diskuze k článku „Trápí vás bolesti hlavy a migrény? Řešte to jako naši předci“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.