Tragická smrt mladé dívky, která se stala obětí epidemie

původně vyšlo: Pozor - 1918, autor neuveden.
Říká se, že smrt si nevybírá. Přinášíme vám dojemný příběh statečné 14leté školačky, která v roce 1918 podlehla epidemii španělské chřipky. Její osud byl o to tragičtější, že i když byla ve svém věku velkou vlastenkou, tak zemřela pouze několik dní před vznikem Československa.


Nové oběti chřipky

Chřipka vyžaduje si u nás stále nových a nových obětí, zvlášť pak mezi mladým dívčím světem.

Včera ráno vyrvala nám opět jeden krásný a nadějný dívčí květ: Mařenku Dvořákovou, žačku obchodní školy Ústavu hr. Pöttinga. Ačkoliv byla stará teprve 14½roku, byla na svůj věk nadobyčej duševně a povahově vyspělým děvčetem, které každý si musel na prvý ráz zamilovat.

Bylo to jedním slovem dítě se zlatým srdcem, vzorné děcko, které nikomu nezpůsobilo nikdy nejmenšího zármutku a mělo jen dobro, krásno a šlechetnost ve své milé dušičce. Radost byla z jejího až vášnivého zájmu, s jakým sledovala vývoj posledních události a z pocitů, jaké při tom prožívala.

A jak byla krásnou a milou ve svém životě, tak vyrovnanou i pevnou byla ve své smrti. „Umírám — je už marno vše — Neplačte. — Každý musí zemřít — Je jedno zda dnes — či zítra — A přes byla bych tak ráda žila — Byla bych se tak ráda dočkala — toho českého státu — Zahrejte mi ‚Kde domov můj?‘ .... “

Odešla na prahu života, odešla těm, kdož do ni tolik nadějí skládali, odešla, aniž by se dočkala splněni tak horoucí své tužby i tužby nás všech, odešla právě ve chvíli, kdy splněni tužby té stávati se již počíná skutkem. Je proto možno změřiti hloubku žalu i zármutku těch, kdož pro ni truchlí.

Rodina Dvořákova je během války vůbec stihána krutým osudem. Pan Jakub Dvořák, rolník ze Seničky, byl nájemcem velkostatku Moravsko u Jaroslavi. Válka, která právě v místech těch nejvíc zuřila, připravila jej i jeho rodinu o veškero ovoce klopotné dlouholeté jejich práce.

Pan Dvořák za krátko skonal úplavicí, kterou si z Haliče přivlékl a kterou tam zasela válka. A včera ráno zemřela jeho dceruška Mařenka zákeřnou chřipkou, kterou nám ke všem hrůzám ještě nadělila válka.

Válka — válka — stále jen ta nelítostná a hrůzná válka — — Proto také je pochopitelným velký rozruch, jaký vyvolala zpráva o nové této kruté ráně, kterou rodina Dvořákova je postižena.

Zesnulá převezena byla do Velké Senice, kdež bude ve středu 30. t. m. po 2 hod. odpol. na tamním hřbitově ku věčnému odpočinku uložena. Nechť se ji tam po boku otcově sladce spí!


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1918, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. června 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.