Tragická smrt mladé dívky, která se stala obětí epidemie

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Pozor - 1918, autor neuveden.
Říká se, že smrt si nevybírá. Přinášíme vám dojemný příběh statečné 14leté školačky, která v roce 1918 podlehla epidemii španělské chřipky. Její osud byl o to tragičtější, že i když byla ve svém věku velkou vlastenkou, tak zemřela pouze několik dní před vznikem Československa.
Následující text pochází z roku 1918

Nové oběti chřipky

Chřipka vyžaduje si u nás stále nových a nových obětí, zvlášť pak mezi mladým dívčím světem.

Včera ráno vyrvala nám opět jeden krásný a nadějný dívčí květ: Mařenku Dvořákovou, žačku obchodní školy Ústavu hr. Pöttinga. Ačkoliv byla stará teprve 14½roku, byla na svůj věk nadobyčej duševně a povahově vyspělým děvčetem, které každý si musel na prvý ráz zamilovat.

Bylo to jedním slovem dítě se zlatým srdcem, vzorné děcko, které nikomu nezpůsobilo nikdy nejmenšího zármutku a mělo jen dobro, krásno a šlechetnost ve své milé dušičce. Radost byla z jejího až vášnivého zájmu, s jakým sledovala vývoj posledních události a z pocitů, jaké při tom prožívala.

A jak byla krásnou a milou ve svém životě, tak vyrovnanou i pevnou byla ve své smrti. „Umírám — je už marno vše — Neplačte. — Každý musí zemřít — Je jedno zda dnes — či zítra — A přes byla bych tak ráda žila — Byla bych se tak ráda dočkala — toho českého státu — Zahrejte mi ‚Kde domov můj?‘ .... “

Odešla na prahu života, odešla těm, kdož do ni tolik nadějí skládali, odešla, aniž by se dočkala splněni tak horoucí své tužby i tužby nás všech, odešla právě ve chvíli, kdy splněni tužby té stávati se již počíná skutkem. Je proto možno změřiti hloubku žalu i zármutku těch, kdož pro ni truchlí.

Rodina Dvořákova je během války vůbec stihána krutým osudem. Pan Jakub Dvořák, rolník ze Seničky, byl nájemcem velkostatku Moravsko u Jaroslavi. Válka, která právě v místech těch nejvíc zuřila, připravila jej i jeho rodinu o veškero ovoce klopotné dlouholeté jejich práce.

Pan Dvořák za krátko skonal úplavicí, kterou si z Haliče přivlékl a kterou tam zasela válka. A včera ráno zemřela jeho dceruška Mařenka zákeřnou chřipkou, kterou nám ke všem hrůzám ještě nadělila válka.

Válka — válka — stále jen ta nelítostná a hrůzná válka — — Proto také je pochopitelným velký rozruch, jaký vyvolala zpráva o nové této kruté ráně, kterou rodina Dvořákova je postižena.

Zesnulá převezena byla do Velké Senice, kdež bude ve středu 30. t. m. po 2 hod. odpol. na tamním hřbitově ku věčnému odpočinku uložena. Nechť se ji tam po boku otcově sladce spí!


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1918, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. června 2020


Diskuze k článku „Tragická smrt mladé dívky, která se stala obětí epidemie“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.