Topení ve školách podle roku 1903: kolik stupňů je ideální teplota ve třídě?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Větrání a vytápění škol - 1903, autor Dr. Gustav Kabrhel.
Blížící se zima a nárůst cen energií klade otázku, jak moc by se mělo topit ve školách. Je přípustné, aby bylo o letošní zimě žákům a studentům ve třídě chladněji, než jako tomu bylo doposud zvykem? Možná vás za této situace zaujme, jak si ideální klima ve třídě představovali odborníci v roce 1903.
Následující text pochází z roku 1903

Větrání a vytápění škol

Základní věty v této otázce vytčené jsou tyto:

1. Topením jest zjednati takové množství tepla, by jím v době nejkratší teplota vzduchu 17—20° C. co možná stejnoměrně rozdělená za současného přiměřeného prohřátí stěn, stropů a podlah docílena byla.

2. Volbou vhodných hmot a konstrukcí stavebních budiž k tomu směřováno, aby ztráty tepelné byly co nejmenší, by topení nemuselo býti přepínáno.

3. Zařízení topná musí skýtati jistotu stálé nerušené činnosti a snadné obsluhy.

4. Topení musí skýtati možnost, aby i za přítomnosti žáků temperatura v mezích svrchu vytknutých 17—20° C. se snadno dala udržovati.

5. Oteplování školní místnosti musí se díti hlavně vedením tepla, nikoliv však sáláním. Teplota ploch topných, teplo odevzdávajících, musí býti nižší než 100° C.

6. Topení nesmí nepříznivě účinkovati na složení vzduchu.

7. K docílení správného vytápění jest zapotřebí organisovaného dozoru.

8. K docílení náležité čistoty vzduchu ve školách výměna vzduchová (větrání) sama o sobě nestačí. K tomu cíli jest i spolupůsobení činitelů jiných, zejména hygienické založení celé budovy a bezvadné provozování čistoty, nevyhnutelné.

9. Množství vzduchu, jež pro jednoho žáka za hodinu má býti do místnosti přivedeno, má obnášeti ve střední hodnotě 20 kbm. Ve třídách s žáčky malými jest možno jíti pod tuto hodnotu, ve třídách s žáky dospělými nutno žádati množství vzduchu větší. Nepříznivé účinky druhotné při výměně vzduchové musí zůstati vyloučeny.


Původní zdroj historického článku:
Větrání a vytápění škol - 1903, autor Dr. Gustav Kabrhel.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. září 2022


Diskuze k článku „Topení ve školách podle roku 1903: kolik stupňů je ideální teplota ve třídě?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.