Topení ve školách podle roku 1903: kolik stupňů je ideální teplota ve třídě?

původně vyšlo: Větrání a vytápění škol - 1903, autor Dr. Gustav Kabrhel.
Blížící se zima a nárůst cen energií klade otázku, jak moc by se mělo topit ve školách. Je přípustné, aby bylo o letošní zimě žákům a studentům ve třídě chladněji, než jako tomu bylo doposud zvykem? Možná vás za této situace zaujme, jak si ideální klima ve třídě představovali odborníci v roce 1903.


Větrání a vytápění škol

Základní věty v této otázce vytčené jsou tyto:

1. Topením jest zjednati takové množství tepla, by jím v době nejkratší teplota vzduchu 17—20° C. co možná stejnoměrně rozdělená za současného přiměřeného prohřátí stěn, stropů a podlah docílena byla.

2. Volbou vhodných hmot a konstrukcí stavebních budiž k tomu směřováno, aby ztráty tepelné byly co nejmenší, by topení nemuselo býti přepínáno.

3. Zařízení topná musí skýtati jistotu stálé nerušené činnosti a snadné obsluhy.

4. Topení musí skýtati možnost, aby i za přítomnosti žáků temperatura v mezích svrchu vytknutých 17—20° C. se snadno dala udržovati.

5. Oteplování školní místnosti musí se díti hlavně vedením tepla, nikoliv však sáláním. Teplota ploch topných, teplo odevzdávajících, musí býti nižší než 100° C.

6. Topení nesmí nepříznivě účinkovati na složení vzduchu.

7. K docílení správného vytápění jest zapotřebí organisovaného dozoru.

8. K docílení náležité čistoty vzduchu ve školách výměna vzduchová (větrání) sama o sobě nestačí. K tomu cíli jest i spolupůsobení činitelů jiných, zejména hygienické založení celé budovy a bezvadné provozování čistoty, nevyhnutelné.

9. Množství vzduchu, jež pro jednoho žáka za hodinu má býti do místnosti přivedeno, má obnášeti ve střední hodnotě 20 kbm. Ve třídách s žáčky malými jest možno jíti pod tuto hodnotu, ve třídách s žáky dospělými nutno žádati množství vzduchu větší. Nepříznivé účinky druhotné při výměně vzduchové musí zůstati vyloučeny.


Původní zdroj historického článku:
Větrání a vytápění škol - 1903, autor Dr. Gustav Kabrhel.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. září 2022


Diskuze k článku „Topení ve školách podle roku 1903: kolik stupňů je ideální teplota ve třídě?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.