Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Tajné volby za časů monarchie? Ani náhodou!

původně vyšlo: Národní listy - 1890, autor neuveden.
Už za časů Rakousko-uherské monarchie byly volby označovány za tajné. Ale bylo tomu tak i ve skutečnosti? Článek z roku 1890 vám ukáže, že k tajnému hlasování měly tehdejší volby daleko. V článku navíc zjistíte, odkud pochází dodnes používaný průběh voleb s obálkou a plentou.


Skutečně tajné volby.

Také u nás máme tajné volby do sboru zastupitelských. Však ve skutečnosti věc zcela jinak vypadá.

Ví se velmi dobře, že voličové odvislí na cestě k volebnímu osudí projíti musí mnohdy celým špalírem lidí, kteří jim lístky prohlížejí, trhají, vyměňují a přepisují a je konečně známo, že mnohdy i sami páni členové komise pranic se neostýchají označovati šikovným spůsobem odevzdané volební lístky, aby zvěděti mohli později, jak ten či onen občan volil a vůbec činili nátlak na voliče.

Jedinou útěchou může nám býti, že neděje se pouze u nás tak, že také jinde stěžují si na podobné volební praktiky. Strana svobodomyslná na německém říšském sněmu, jež dokazuje, že nejvíce trpí terrorismem podobného druhu, učinila návrh, aby zřízena byla vedle volební síně zvláštní síňka malá pro vlastní výkon volební.

Volič předstoupil by potom před komisí, jež by mu odevzdala úřední pečeti označenou obálku a s touto odebral by se do menší síně vedlejší, kde by zcela o samotě — v síni té směl by býti vždy jen jeden volič — vložil hlasovací lístek do obálky, tuto zalepil a navrátiv se do síně volební, odevzdal ji komisi. Tím prý by zjednána byla záruka naprosté správnosti volby, a o výsledku jejím mohlo by se pak říci, že skutečným je výrazem veřejného mínění.

— Připomenuli jsme hned z předu, co u nás se děje, na přiklad na Kladně, kde k volbě vedou se horníci, opatření lístky s kandidátem slavnému ředitelstvu příjemným po bataillonech, a domníváme se proto, že by také u nás neškodilo učiniti opatřeni podobná, jaká se navrhují v Německu a která zavedena jsou v celé řadě států amerických a také již v některých státech evropských.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1890, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. října 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.