Sovětská invaze do Polska: událost, která nebyla překvapením

původně vyšlo: Lidové noviny - 1939, autor zet.
17. září 1939 byla zahájeno přepadení části Polska armádou SSSR. Podle článku, který v protektorátních Lidových novinách vyšel 19. září 1939, nešlo ale o žádné překvapení. Podle předcházející dohody Německa se Sovětským svazem se naopak podobná vojenská akce proti Polsku očekávala.


Rusové v Polsku

Východní hranice Polska jsou výsledkem ruskopolské války, která se začala roku 1920 a skončila se následujícího roku mírem v Rize.

Ve smlouvě, která byla ve jmenovaném městě sjednána, podařilo se Polákům zajistiti si značná území, která Rusko považovalo za svůj nezcizitelný majetek a která přesahovala i tak zvanou linii Curzonovu, navrhovanou původně při jednáních versailleských.

Celou pozdější dobu byly rusko-polské vztahy více méně napiaté, třebaže mezi oběma státy existoval pakt o neútočení. Polsko, když si zajišťovalo po světové válce své východní hranice, těžilo ze situace, která tehdy byla v těchto končinách. Rusko bylo v revoluci a bránilo se jednak cizím intervenčním oddílům, jednak vojskům domácích bílých generálů.

Polsko bylo vedeno touhou mít historické hranice, které jednu dobu sahaly áž po Kijev a počínalo si v praksi podle toho. Je dobře známo, že mnozí vojenští představitelé jeho režimu nepovažovali ani to, čeho Polsko dosáhlo mírem v Rize, za dostatečné a upírali občas oči ještě dále k východu.

Po necelých dvaceti letech se situace obrátila a Sovětský Svaz nyní přímým zásahem napravuje to, co mu tehdy Poláci způsobili. Činí to se souhlasem německé říšské vlády a tento souhlas, jak vysvítá ze společného prohlášeni obou vlád, je důsledkem srpnové smlouvy o neútočení a konsultaci.

Už tehdy neušly pozornému čtenáři německého tisku náznaky, které se vyskytly v několika říšských listech a jejichž smyslem bylo, že velkoněmecká říše a Sovětský Svaz se shodly na novém uspořádáni východoevropských poměrů a že nepřipustí, aby do toho zasahoval ještě někdo jiný.

Tím »jiným« se myslily západní velmoci, které mají své zájmy jinde a které jsou této části evropského prostoru cizí. Věci se nyní skutečně sběhly tak, jak se tenkrát naznačovalo, Anglie a Francie sice daly z jara Polsku záruky, ale ty polský stát nezachránily.

O jeho budoucnosti rozhoduji nyní dvě velmoci, které s ním přímo sousedí. Až budou skončeny na polském území vojenské akce — a to bude nepochybně brzo — objeví se zajisté i obrysy nové politické úpravy v této východní oblasti, jejíž dějiny jsou tak bohaté na dramatické a vzrušující události.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1939, autor zet.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. září 2020


Diskuze k článku „Sovětská invaze do Polska: událost, která nebyla překvapením“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.