Sovětská invaze do Polska: událost, která nebyla překvapením

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Lidové noviny - 1939, autor zet.
17. září 1939 byla zahájeno přepadení části Polska armádou SSSR. Podle článku, který v protektorátních Lidových novinách vyšel 19. září 1939, nešlo ale o žádné překvapení. Podle předcházející dohody Německa se Sovětským svazem se naopak podobná vojenská akce proti Polsku očekávala.
Následující text pochází z roku 1939

Rusové v Polsku

Východní hranice Polska jsou výsledkem ruskopolské války, která se začala roku 1920 a skončila se následujícího roku mírem v Rize.

Ve smlouvě, která byla ve jmenovaném městě sjednána, podařilo se Polákům zajistiti si značná území, která Rusko považovalo za svůj nezcizitelný majetek a která přesahovala i tak zvanou linii Curzonovu, navrhovanou původně při jednáních versailleských.

Celou pozdější dobu byly rusko-polské vztahy více méně napiaté, třebaže mezi oběma státy existoval pakt o neútočení. Polsko, když si zajišťovalo po světové válce své východní hranice, těžilo ze situace, která tehdy byla v těchto končinách. Rusko bylo v revoluci a bránilo se jednak cizím intervenčním oddílům, jednak vojskům domácích bílých generálů.

Polsko bylo vedeno touhou mít historické hranice, které jednu dobu sahaly áž po Kijev a počínalo si v praksi podle toho. Je dobře známo, že mnozí vojenští představitelé jeho režimu nepovažovali ani to, čeho Polsko dosáhlo mírem v Rize, za dostatečné a upírali občas oči ještě dále k východu.

Po necelých dvaceti letech se situace obrátila a Sovětský Svaz nyní přímým zásahem napravuje to, co mu tehdy Poláci způsobili. Činí to se souhlasem německé říšské vlády a tento souhlas, jak vysvítá ze společného prohlášeni obou vlád, je důsledkem srpnové smlouvy o neútočení a konsultaci.

Už tehdy neušly pozornému čtenáři německého tisku náznaky, které se vyskytly v několika říšských listech a jejichž smyslem bylo, že velkoněmecká říše a Sovětský Svaz se shodly na novém uspořádáni východoevropských poměrů a že nepřipustí, aby do toho zasahoval ještě někdo jiný.

Tím »jiným« se myslily západní velmoci, které mají své zájmy jinde a které jsou této části evropského prostoru cizí. Věci se nyní skutečně sběhly tak, jak se tenkrát naznačovalo, Anglie a Francie sice daly z jara Polsku záruky, ale ty polský stát nezachránily.

O jeho budoucnosti rozhoduji nyní dvě velmoci, které s ním přímo sousedí. Až budou skončeny na polském území vojenské akce — a to bude nepochybně brzo — objeví se zajisté i obrysy nové politické úpravy v této východní oblasti, jejíž dějiny jsou tak bohaté na dramatické a vzrušující události.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1939, autor zet.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. září 2020


Diskuze k článku „Sovětská invaze do Polska: událost, která nebyla překvapením“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.