Smrt následníka anglického trůnu a další vysoce postavené oběti epidemie

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Národní listy - 1892, autor neuveden.
Epidemie může zasáhnout každého a smrt se v takovém případě neptá na vznešený původ nebo bohatství. Článek z roku 1892 vás seznámí s řadou vysoce postavených lidí z celého světa, kteří tehdy i přes veškerou lékařskou péči podlehli chřipkové epidemii.
Následující text pochází z roku 1892

Budoucí dědic trůnu anglického mrtev!

Právě dochází zpráva telegrafická, že Albert Viktor, vévoda z Clarence a Avondale, nejstarší to syn Waleského prince, v Anglii po kratičké chorobě chřipkou a zánětem plic zemřel!

Nemilostné řádí chřipka letos právě — a to až nápadně — v rodinách panovnických a zámožných vůbec, kteréž přece mohou zabezpečiti si nejbedlivější ošetření a nejdůkladnější péči lékařskou. Několik dni tomu, co zesnul místokrál Tefvik paša chřipkou a na témže dvoře místokrálovském ochuravěl dnes chřipkou i Mukthar paša, zástupce Porty.

Před časem zemřel ve Vídni arcivévoda Jindřich i s chotí sice zánětem plic, kterýž bývá ale pravidelným jen důsledkem a posledním stadiem chřipky. Dom Pedro, sesazený císař brasilský, zemřel pak přímo za zřejmých příznaků chřipky.

Rovněž před kratičkou dobou zemřel v Berlině chřipkou cařihradský vyslanec White a podlehli jí i někteří jiní vyslanci. V kruzích šlechtických a vyšších hodnostů státních a professorův vyšších škol (Laveley) vyžádala si chřipka rovněž přečetné obětí. Dnes churaví ji na př. i náčelník italského štábu generálního, gen. Cosenza.

Stejně nemilosrdně řádí pak zvláštní, potměšilá choroba tato, o jejíž původu před časem pod čarou odpoledního listu některá zajímavá sdělení jsme přinesli, i v kruzích vyšších prelátů. Tak dnes současně se zvěstí o úmrtí prince Alberta Viktora, sdělují dvě jiné depeše úmrtí kardinála Simeoniho v Římě, prefekta ústavu »de propaganda fide«, a dále proslulého arcibiskupa westminsterského, kardinála Manninga — oba rovněž chřipkou zemřeli.

Pokud se úmrtí nejstaršího syna prince Waleského, osmadvacetiletého teprve prince Alberta Viktora týče, učiní úmrtí to v Anglii dojem tím hlubší, když princ tento měl již v polovici února slaviti sňatek svůj s Marii, princeznou z Tecku.

Nevěsta chorého i její rodiče dleli stále u lože chorého v Sundringhamu, odkudž královně Viktorii zasýlány byly téměř každou hodinu telegramy, poslední oznamoval jí zvěst přetrapnou: smrť vnuka jejího. Kol vchodu zámku sundringhamského, kol paláce Waleského prince v Londýně tísnily se stále veliké davy lidu, čekajíce zpráv. Princ Albert Viktor narodil se 8. ledna 1864, slavil tedy před několika dny 28té své narozeniny.

Nebyl již dlouho zdraví pevného: na pohřbu prince z Hohenlohe v Londýně před několika dny se nastudil a zachvácen byv chřipkou, zesnul dnes po několikadenní jen chorobě. Správně jsme tedy soudili dle informací soukromých, když již včera popřeli jsme věrohodnost počátečních konejšivých zpráv úřadních, již odpolední zprávy úřadní musily kritičnost stavu princova doznati.

Dědičné právo na trůn anglický přechází nyní po princi Albertu Viktoru na druhého syna prince Waleského prince Jiřího, kterýž narodil se 3. června 1865 a jest tudíž jen o 1½ roku mladší zesnulého bratra. Oba neměli dosud příležitosti politicky vystoupiti.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1892, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. října 2020


Diskuze k článku „Smrt následníka anglického trůnu a další vysoce postavené oběti epidemie“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.